Uitnodiging Achterbanvergadering 19 januari

Posted by Eva Bouwman |09 jan 23 |

Allereerst willen wij iedereen veel geluk, liefde en gezondheid voor 2023 toewensen.

Inmiddels staat er in dit nieuwe jaar weer een nieuwe ronde met commissievergaderingen en een raadsvergadering voor de deur. Zoals gebruikelijk willen we deze vergaderingen graag gezamenlijk voorbereiden, zodat de fractie bij de diverse thema’s een gedragen zienswijze van onze partij kan inbrengen.

Wij nodigen u van harte uit op onze achterbanbijeenkomst die gehouden wordt op donderdag 19 januari 2023 om 19.30 uur in het Cultuurcentrum Baarle. De stukken voor de vergaderingen zijn op dit moment nog niet op Notubiz gepubliceerd, maar de verwachting is dat de stukken aan het eind van volgende week openbaar zullen zijn. U kunt ze dan op de volgende plek inzien: https://baarle-nassau.notubiz.nl/

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op de achterbanbijeenkomst!