Terugblik raadsvergadering 13 mei 2020

Posted by Beheerder |16 mei 20 |

Wat een bijzondere raadsvergadering hebben we woensdag achter de rug? Hij duurde bijna 3,5uur! Deels kwam dit door pittige agendapunten en natuurlijk door het feit dat een aantal zaken van eerder waren doorgeschoven.

Hockeyveld?=> het college is ter bezinning gekomen en gaat in tussenstop bezien of, in lijn met onze eerdere vragen en verzoek (en motie die klaar lag), op korte termijn niet een beter alternatief past, waarbij het bos gespaard wordt en vereniging toch een hockeyveld kan krijgen.

Toetsingskader voor het Corona noodfonds?=> Het is een sympathiek fonds. Wij zijn en blijven er wel kritisch op. Voor ons zit er eigenlijk te veel risico voor willekeur in qua toetsing en toekenning. We volgen dit!

Onze doorvraag naar mogelijke effecten van Corona?=> deze zijn voor de gemeentelijke begroting nog niet inzichtelijk. Wij hebben verzocht hier wel bij de Turap een voorzichtig doorzicht van scenario’s of ramingen van te geven.

Reconstructie Goorweg?=> wat een soap.? Voor de VPB gebeurt e.e.a. wederom en nog steeds in de verkeerde volgorde. Er is geen democratisch vastgesteld verkeerscirculatieplan/gemeentelijk mobiliteitsplan. 2 jaar geleden was dat voor deze coalitie van Keerpunt en Baarle! ook de enige volgorde. Maar de eigen principes zijn nu overboord. Helaas haalde een amendement van ons met het CDA en Fractie Ulicoten het niet en zal het plan zo doorgaan. Onze stem was tegen.

De concept RES??=> voor ons is duidelijk dat we serieuze stappen moeten zetten en de tijd van fossiele brandstof achter ons ligt. De RES biedt nog niet alle oplossingen voor de toekomst maar geeft handvatten en richting aan het proces voor de komende 30 jaar. Wel hebben we aandacht gevraagd eerder al voor betaalbaarheid, communicatie en het spoedig uitwerken van lokale (ruimtelijke)visie op grootschaligere lokale projecten zoals zonneweides,  kleine windmolens, combinaties met natuur, etc.

De beleidsvisie Sociaal Domein??????=> Deze is eerder uitgebreid behandeld in de commissies. De visie op zich is prima. Wel zit er een punt van zorg in voor ons doordat de inhoudelijke doelstellingen enerzijds  en het doel van het afvlakken van de kostenstijging anderzijds natuurlijk enorm gaan schuren. Wij zijn dan, in de uitvoering, zeer benieuwd hoe dit college dan kiest? En is dat dan voor asfalt of zorg?
De uitvoeringsagenda is toegezegd…

Na deze stukken stonden nog een aantal hamerstukken. Zaken die al uitgebreid behandeld waren in de commissies. Zoals een duurzaamheidslening, bestemmingsplan en een mutatie aan de wegenonderhoudsplanning, etc.

Vaststellen grondprijzen?=> de voorgestelde stijging is niet het probleem voor de VPB. Maar wel een duur rapport maken, terwijl er amper grond uit te geven is. Wij hebben opgeroepen tot een een actiever grondbeleid.

Vragenuurtje=>Baarle had vragen met enige overlap met vragen die ook wij hadden rondom de samenwerking met Hertog.
Die aanvullingen hebben we gesteld. Zie elders op deze website voor de complete set. En in ‘Ons Weekblad’ hebben we er een beschouwing over geplaatst…. de samenwerking zit helaas op dit moment ver op slot….?.

Ook hadden we nogmaals vragen over de opmerkelijke bouwvergunning voor commerciële woningbouw appartementen op maatschappelijk bestemde grond aan de Rect0r van den Broekstraat. De wethouder raakte gepikeerd, maar voor ons deugt het gewoon niet.

De komende periode wordt ook toch weer druk en spannend.
De perspectiefnota voor 2021, de tussentijdse rapportage van dit jaar en natuurlijk de ontwikkelingen rondom Corona houden ons allemaal bezig.
Maar denk ook aan diverse dossiers met de ABG, zoals huisvesting en regiokeuze.
En uiteraard de grote dossiers en samenwerking met Hertog…. het is nooit saai in de politiek!

Volg ons op Facebook en bekijk ook deze website www.vp-baarle.nl. Daar proberen we zo veel mogelijk te plaatsen van vragen die we indienen en eventuele moties, etc.!

fractievoorzitter Janneke van de Laak