motie

Unaniem aanvaarde VPB-motie

Betreffende: Begroting ABG 2018 De gemeenteraad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op woensdag 12 juli 2017; Overwegende dat: – De

0 Comment