Schriftelijke vragen inzake stroomlevering

Posted by Beheerder |21 jan 19 |

Schriftelijke vragen inzake stroomlevering

MEMO
Openbaar
————————————————————————————————————————————–
Aan: Gemeenteraad
Van: College van burgemeester en wethouders
Onderwerp: Schriftelijke vragen iz stroomlevering
Datum: 9 januari 2019
Corsanr: 19int00221
————————————————————————————————————————————–
Op 27 november zijn door de VPB vragen een aantal vragen gesteld over de continuïteit van de
stroomlevering in Baarle-Nassau.
1. Klopt de berichtgeving in Belgische en Nederlandse media van 25-11-18 dat Nederlands
straten en gezinnen in onze gemeente getroffen zullen worden door de Belgische
electriciteitstekorten en hun schakelplan?
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/20/ook-in-franse-en-nederlandse-grensgemeentengaat-
het-licht-uit-b/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2891141/Ook-in-Brabantse-gemeenten-gaat-hetlicht-
uit-door-Belgisch-stroomtekort
Antwoord: Ja

2. Heeft het college een beeld van welke straten en/of hoeveel inwoners dit betreft?
Antwoord: Ja. Het betreft de woningen in Castelré aangezien het elektriciteitsnet in Castelre
vanuit België wordt gevoed.

3. Was de gemeente eerder al op de hoogte van het feit dat de stroomproblemen in België ook
voor onze gemeente problemen kon opleveren?
Antwoord: Ja, zie ook antwoord op vraag 2

4. Is er reeds actie uitgezet om te kijken hoe de gemeente deze bewoners/ondernemers kan
ondersteunen of kan helpen met communicatie, etc.?
Antwoord: De communicatie loopt op dit moment nog primair via de (Belgische)
energieleveranciers en via de media. Wij zullen zorgen voor een stukje algemene informatie
op de gemeentepagina in Ons Weekblad. Mocht het afschakelplan in werking treden, dan
zullen wij vanzelfsprekend bekijken of aanvullende communicatie noodzakelijk is.

5. Hoe verhoudt e.e.a. zich t.o.v. de algemene aansluitplicht voor elektra?
Antwoord: Ze blijven aangesloten doch in extreme situaties in België kan er tijdelijk besloten
worden om geen energie te leveren. Hiervoor is in België een afschakelplan opgesteld.