Samen zorgen dat niemand buiten de boot valt

Posted by Beheerder |11 feb 22 |

Bijna 90% van de inwoners van Baarle-Nassau geeft aan gelukkig te zijn, maar dat betekent niet dat de gemeente achterover kan leunen. Want er zijn in onze gemeente ook mensen voor wie geluk niet vanzelfsprekend is. Een op de vijf inwoners krijgt zorg of ondersteuning. Het percentage kwetsbare en zorgwekkend kwetsbare burgers in onze gemeente is met bijna 10% zelfs relatief hoog. Vaak kunnen zij niet zo goed voor zichzelf opkomen. Daarom doet de VPB dat!

Baarle-Nassau is voor de uitvoering van de jeugdzorg, Wmo en andere zorgtaken een samenwerkingsverband aangegaan met de Regio Hart van Brabant. Daar zijn we blij mee, want daardoor kan onze gemeente betere zorg bieden en gebruikmaken van de kennis, kunde en schaalgrootte van alle deelnemende gemeenten. Ook hier geldt dat we te klein zijn om de steeds complexere taken alleen te doen. We moeten er wel voor waken dat de belangen van Baarle-Nassau en onze inwoners in dit grotere verband niet uit het oog worden verloren.

Toch vinden we bij de VPB dat het nog beter kan. De gemeente moet mensen die hulp nodig hebben beter in beeld krijgen en hen wijzen op de voorzieningen die er zijn. Niet afwachten, maar zelf contact leggen. De VPB wil ook meer inzetten op preventie, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Bijvoorbeeld met bewegingsprogramma’s om de gezondheid te bevorderen. Zo kunnen hulpbehoevenden en senioren langer zelfstandig wonen. Wat de VPB betreft spelen het dorpsteam en onze dorpsverbinder hierin een centrale rol, omdat zij de zorgbehoefte kennen en kunnen organiseren wat inwoners nodig hebben.

Naast het gemeentelijke zorgaanbod willen wij de informele zorg ondersteunen. Ruim 15% van onze inwoners is mantelzorger. Ouderen wonen langer thuis en zijn afhankelijk van de hulp van familie, buren of vrienden. Voor die helpende handen willen wij het mantelzorgcompliment in ere herstellen. Niet iedereen heeft echter een mantelzorger en mede daardoor neemt de eenzaamheid toe. De VPB vindt dat ook hier de komende jaren een gemeentelijk zorgtaak ligt. Daarnaast zijn (verborgen) armoede, verslavingsproblematiek, inburgering, laaggeletterdheid en de toenemende digitalisering thema’s waar de VPB meer aandacht voor wil.

De afgelopen jaren is ‘Samen tegen corona’ het motto in de strijd tegen de huidige pandemie. Maar zorgwerkers die in de frontlinie staan, worden vaak geconfronteerd met wantrouwen en eindeloze administratie. Deze helden krijgen van de VPB het vertrouwen dat zij verdienen en voor hen willen wij de gemeentelijke zorgbureaucratie verminderen. Dat doen we samen met mensen die gebruikmaken van zorg en de professionals die goed weten wat overbodige administratie is.

Iedereen heeft recht op geluk, maar een zorgeloos leven is niet voor ieder mens vanzelfsprekend. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in onze gemeente de nodige ondersteuning krijgt en zich gezien voelt. Zodat wanneer geluk niet vanzelfsprekend is, het leven toch een beetje zonniger wordt.

Stem VPB bij de gemeenteraadsverkiezingen, want alleen samen gaan we vooruit!