Samen voor een sociaal, vitaal en groen Baarle

Posted by Beheerder |28 jan 14 |

Samen voor een sociaal, vitaal en groen Baarle

VPB presenteert haar verkiezingsprogramma en kandidatenlijst
Op donderdag 9 januari jl. is tijdens de algemene ledenvergadering van de Vooruitstrevende Partij Baarle het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 vastgesteld. Ook is op advies van de vertrouwenscommissie de kandidatenlijst bepaald voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Dick Stekelenburg (426x640)

VPB is progressief
De VPB vertegenwoordigt graag die inwoners die staan voor een progressieve denkwijze en oprechte maatschappelijke betrokkenheid. Niet alle landelijke politieke partijen zijn in Baarle vertegenwoordigd. De VBP biedt deze kiezers een passend alternatief zodat het progressieve geluid in Baarle niet versnipperd raakt.

De VPB is een democratische partij die open staat voor vernieuwing en verbinding. Daarom willen wij zoveel mogelijk inwoners van Baarle betrekken bij de VPB en de aankomende gemeenteraads-verkiezingen. Graag zouden wij ook jongeren een actieve rol in de politiek willen geven.

Betrouwbare bestuurspartij
De VPB heeft de afgelopen 8 jaren haar verantwoordelijkheid als bestuurspartij genomen en is zeker bereid om dat ook in de komende vier jaren weer te doen. Ons programma zal in die situatie een belangrijke bouwsteen vormen voor een nieuw Coalitieakkoord met als inzet een sociale, vitale en groene gemeente.

Keuze voor leefbaarheid en kwaliteit
Wij willen met ons programma een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van Baarle en daarvoor hebben we natuurlijk de steun van onze leden nodig en de sympathie van de kiezers.
De VPB kiest voor een gemeente waar voor iedereen plaats is, waar de leefbaarheid voorop staat, waar je je veilig voelt, waar je goed kunt wonen, werken en recreëren, waar de zorg prima op orde is voor de inwoners zodra zij daar behoefte aan hebben. Een gemeente waar de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeentelijke organisatie gewaarborgd is. Nu en in de toekomst.

Sociaal, vitaal, groen
Duurzaam beleid wordt vaak uitgelegd als het zoeken naar de ideale balans tussen People, Planet en Profit. De VPB heeft dat vertaald naar een programma “Samen voor een sociaal, vitaal en groen Baarle”. Daarbij staat voor de VPB de gezondheid en het welzijn van onze inwoners voorop. Wij kiezen voor een sociale, zorgzame overheid die optimale dienstverlening aan de burgers combineert met een verantwoord milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid dat niet alleen nu maar ook in de toekomst een schone, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving garandeert zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. Met veel respect voor mens en dier en al wat groeit en bloeit.