Samen maken we Baarle!

Posted by Beheerder |21 sep 16 |

Politiek Actief met de VPB

Een aantal landelijke politieke partijen hebben al een aftrap gegeven voor de volgende Tweede Kamerverkiezing die op 15 maart 2017 plaatsvinden. Een jaar later zijn de gemeentes weer aan de beurt. De regering zet de grote lijnen uit, maar juist met het beleid van de gemeente krijgen we steeds meer direct te maken!

De maatschappij verandert in snel tempo. Naast versobering op het gebied van de zorg krijgen inwoners ook steeds meer verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving. Wil je meedenken over en bepalen hoe het bij jou in de buurt gaat, hoe onze omgeving er in de toekomst uit komt te zien, welke voorzieningen er blijven, weggaan of bijkomen, hoe om te gaan met steeds meer vragen voor zorg enzovoorts?
De VPB wil graag dat meer inwoners betrokken zijn bij ontwikkelingen in eigen dorp. Door mee te doen en zelf inbreng te hebben kun je aan de voorkant sturen! Maak het verschil ga stemmen, maar liever nog: doe mee! Juist nu is er ruimte voor sociaal bewogen mensen die het verschil willen maken!

iemandvpb

Aan inwoners van Baarle-Nassau die erover nadenken politiek actief te worden, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn, biedt onze gemeente op 5 achtereenvolgende dinsdagen in november een gratis cursus ‘Politiek Actief’ aan. Ook voor inwoners die alleen maar willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming: politiek kan ook leuk zijn! Meer informatie hierover op FaceBook en op de website van de gemeente.

De VPB handelt vanuit een visie die in de eerste plaats uitgaat van een duurzame wereld waar mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Dat onderscheidt ons van andere partijen en leidt er toe dat we proberen verder vooruit te kijken. Met een positieve insteek, maar soms ook door grenzen te stellen aan ontwikkelingen die onze leefomgeving verpesten. Het moet bijvoorbeeld toch niet zo zijn dat de luchtkwaliteit in de stad beter is dan bij ons? De VPB is dé sociaal bewogen Baarlese partij die het meeste op heeft met duurzaamheid en verdraagzaamheid. Wij zijn geen one-issuepartij maar een club van mensen die met een open geest in de wereld staan.

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen op te laten groeien?
Ben je het eens met ons gedachtegoed en wil je jezelf inzetten om dat verder vorm te geven?

Doe dan mee met de VPB, want samen zijn we sterk!

FaceBook @vpb.baarle