Verbroken beloftes

Posted by Beheerder |05 jul 18 |

Verbroken beloftes

Ik wil u vragen langs te komen bij de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2018 voor het hele verhaal, want 300 woorden voor dit artikel om u te informeren is niet te doen. Daar zal ik, namens de VPB, spreken over welzijn, sport, buitengebied, verkeer, landschapsontwikkeling, duurzaamheid en meer. Hieronder dan toch alvast een opwarmertje. 

Financiën
De perspectiefnota sluit net positief. Veel ruimte zit er niet in voor tegenvallers en er wordt aanzienlijk uit de algemene reserves geput. Ondanks de verkiezingsbelofte van matiging van OZB en geen trendmatige stijging, gaan Baarle! en Keerpunt98 nu zonder onderbouwing  uit van 3% OZB-stijging. Dat was 6 maanden geleden nog wel anders #verbrokenbelofte. De VPB denkt dat 3% nodig kan zijn, maar daar hoort wel een degelijke onderbouwing bij.

Cultureel Centrum
De nieuwbouwontwikkeling van het CCB gaat verder. Ondanks beloftes in verkiezingstijd gaan Baarle! en Keerpunt98 verder met het GOB-besluit waar men in december nog tegen stemde #verbrokenbelofte. De VPB heeft destijds vóór gestemd en staat daar nog steeds achter. Een besluit waarin al duidelijk stond dat voor de bestaande locatie een onderzoek zou plaats vinden naar ofwel volledige sloop ofwel behoud van historische elementen. Ook dat is niets nieuws van deze coalitie.

Huisvuilophaalgekte 2.0.
Principieel is de VPB vóór een systeem dat verlaging van de hoeveelheid restafval zal realiseren. Maar waar zijn alle innovatieve varianten uit de verkiezingscampagne of de optie van nascheiden? De vraag van de VPB is vooral, hoe worden burgers betrokken bij het nieuwe proces? DIFTAR samen met Baarle-Hertog, heeft ook een aantal nadelen zoals betalen voor restafval én ook GFT. Het risico op illegale dumping in de natuur, maar nu ook van uw buurman in uw container. De plastic stinkzakken blijven los in uw berging. We wachten de oriëntatie af en gaan het proces samen met u op de voet volgen.

Janneke van de Laak