Nieuwjaarswens VPB

Posted by Beheerder |23 dec 18 |

Nieuwjaarswens VPB

Een vooruitstrevende (terug)blik …

Het einde van het jaar is hét moment om terug te kijken en een blik vooruit te werpen. Ruim 40 jaar geleden ontstond de Vooruitstrevende Partij Baarle uit een fusie tussen verschillende progressieve partijen. Sindsdien hebben we mede vormgegeven aan ons Baarle. Door verantwoordelijkheid te nemen in het college, of als oppositiepartij door de coalitie scherp te houden.

Enkele oudgedienden van het eerste uur zijn nog steeds actief in onze partij. Aan de andere kant hebben we de afgelopen jaren jong talent mogen verwelkomen. Inmiddels dient de derde generatie VPB’ers zich aan.

Ons uitgangspunt is dat je als politieke partij het lef moet hebben om goede ideeën uit te voeren. Zelfs als ze weerstand oproepen. We willen een beter en leefbaarder Baarle achterlaten en daardoor lopen we soms voor op maatschappelijke ontwikkelingen.

Helaas hebben we bij de laatste verkiezingen stemmen verloren. We constateren dat de opkomst van het populisme niet aan Baarle voorbij is gegaan. We hebben daaruit de les getrokken dat we onze keuzes beter uit moeten leggen, want ze zijn niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend.

Vooruitkijkend zijn we benieuwd hoe het college de verkiezingsbeloftes waar gaat maken binnen de wettelijke kaders en zonder lastenverzwaring voor onze inwoners:
o Een ander afvalinzamelingssysteem én minder dan 100 kg restafval per inwoner in 2020
o Een lagere bijdrage per inwoner aan de gedeelde ambtenarenorganisatie én verbeterde dienstverlening
o Behoud van het oude CCB-gebouw én nieuwbouw
o Aanleg van een hockeyveld mét draagvlak én financiële onderbouwing
o Permanente bewoning op bungalowparken én terugkrabbelende coalitie-raadsleden

Verder hopen we dat 2019 het jaar wordt waarin de ontelbare visies eindelijk plaatsmaken voor beleid, mét inspraak van alle burgers. We kijken ernaar uit!

De VPB wenst haar leden en belangstellenden een gezond, voorspoedig, gelukkig en duurzaam 2019 toe!