Mantelzorgers en huurders betalen de prijs

Posted by Beheerder |26 nov 20 |

Het gaat niet goed met het huishoudboekje van onze gemeente. De coalitie van Baarle! en Keerpunt ’98 heeft er in korte tijd voor gezorgd dat de financiële onbezorgdheid van weleer als sneeuw voor de zon is verdwenen. Zo beloofden ze u om de keuzes die eerder gemaakt zijn om de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding te halen, terug te draaien. Ze hebben u en andere kiezers toen niet verteld wat het terugdraaien – en het daardoor onvoldoende terugdringen van ons restafval – gaat kosten. Nou, sinds de presentatie van de begroting weten we hoe het zit. Schrik niet: de afvalstoffenheffing stijgt volgend jaar met 23%! Geen wonder dat Baarle! en Keerpunt ’98 dat niet aan de grote klok hangen. Daarnaast betalen we ook de prijs voor de utopie van deze coalitie om bestuurlijk onafhankelijk te willen blijven. Uiteraard vertellen ze ook niet wat dat luchtkasteel u precies kost. Een voorbeeld: in de nieuwe meerjarenbegroting is € 100.000 per jaar opgenomen voor veel extra ambtelijke uren om zo de benodigde bestuurskwaliteit te realiseren om die gedroomde bestuurlijke onafhankelijkheid te behouden. Die onafhankelijkheid is zo heilig voor deze coalitie, dat ze liever meer geld uitgeven, dan kosten te besparen door taken te standaardiseren die voor Alphen-Chaam en Gilze-Rijen ook uitgevoerd moeten worden. Voorstellen hiervoor zijn door Keerpunt ’98 en Baarle! geblokkeerd om de schijn van zelfstandigheid op te houden. Aan de andere kant wordt er wel met geld gesmeten om een overbodig onderzoek van € 25.000,- te doen naar de bestuurlijke toekomst. Dat onderzoek krijgt dan wel als randvoorwaarde mee dat dat onderzoek maar één uitkomst mag hebben: bestuurlijke onafhankelijkheid! Wat gaat dit u allemaal weer kosten vraagt u zich af? Ook dat is sinds kort duidelijk: volgend jaar krijgt u een lastenverzwaring van 10% voor de kiezen. Schrikt u daarvan? Dan mag u zich gelukkig prijzen als u niet in een sociale huurwoning woont, want die huurders gaan volgend jaar ruim 15% meer betalen. Maar dat verbaast u vast niet, want vorige week heeft u hier al kunnen lezen dat deze coalitie niet veel op heeft met de zorg aan kwetsbaren en minderbedeelden.

Als u denkt dat deze lastenverzwaringen genoeg zijn om de verspilzucht van dit college te bevredigen, dan heeft u het mis. Er zal daarnaast bezuinigd moeten worden. Voor de VPB altijd een moment waarop partijen kleur moeten bekennen. Iedereen kan sinterklaas spelen, maar als de broekriem aangehaald moet worden zien we pas echt het ware gezicht van de partijen. Zo kiezen Baarle! en Keerpunt ’98 ervoor om op het mantelzorgcompliment te bezuinigen. Voor de VPB een onbegrijpelijke keuze! Juist in deze tijd van corona waarin we meer voor elkaar moeten zorgen. Het is het verkeerde signaal naar de verkeerde mensen die zich volledig belangeloos en kosteloos inzetten om voor een ander te zorgen. Mantelzorgers zijn ontzettend hard nodig om de toenemende zorgvraag op te vangen. De VPB heeft daarom in de laatste raadsvergadering een motie ingediend om deze bezuiniging terug te draaien. De financiering hiervan is simpel te vinden: zorg dat de prijs die burgers betalen voor het indienen van een principe verzoek voor een bouwvergunning kostendekkend is. Dit levert al voldoende op om het mantelzorgcompliment in stand te houden. Helaas haalde ook deze motie gebaseerd op gezond verstand het niet. De wethouder van Keerpunt ’98 wilde er niet aan en werd daarin klakkeloos gesteund door zijn eigen fractie. Opmerkelijk daarbij was dat Keerpunt ’98 zei dat ze geen verlieslatende leges wilden verhogen, omdat ze deze leges wél willen harmoniseren met de andere ABG gemeenten!? Onzin natuurlijk! De hoogte van de leges is nou juist iets waarin elke gemeente vrij is om haar eigen (politieke) keuze te maken. Bestuurlijke onafhankelijkheid als het uitkomt en anders niet? Oftewel, de Keerpunt ’98 manier om tegen alle mantelzorgers van Baarle te zeggen: u wordt bedankt voor uw inzet!