Laatste loodjes voor de feestdagen

Posted by Eva Bouwman |25 dec 22 |

De laatste serie commissies, enclaveraad en gemeenteraad zitten er weer op. Op naar de feestdagen en de hoognodige rust na een roerig jaar van verkiezingen, nieuwe coalitie en nieuwe raads- en commissieleden die ingewerkt raken.

De meeste onderwerpen worden tijdens de commissies uitgebreid behandeld.

Tijdens de commissie Mens & Maatschappij was er ruimte om, na wat basis informatie, actief mee te denken op grote thema’s waar komend jaar aan gewerkt wordt; armoede, inclusie en sociale basis. Ook de adviesraad Sociaal domein was vertegenwoordigd. Wat de VPB betreft was dit een fijne manier om vooraf input te kunnen leveren.

In de Enclaveraad ging het vooral over de overlast van de vuurwerkverkoop en mogelijke korte en lange termijn oplossingen. Voor de VPB is het duidelijk dat er een structurele en duurzame oplossing moet komen. Voor nu moet zoveel mogelijk overlast voor onze inwoners beperkt worden.

Bij de gemeenteraad stond de reconstructie van de Kapelstraat op de agenda. Erg positief dat ook hier een mooie straat gaat komen met meer groen en infiltratie van hemelwater. 

Ook kregen alle fracties een boekje van de wethouder met thema armoede. Leesvoer voor onder de kerstboom.

Er was nog een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ door Fractie Ulicoten, CDA en VPB. Hierin is steun uitgesproken aan een initiatief dat probeert op landelijk niveau een burgerberaad over drugs te realiseren. Of het tot oplossingen komt is afwachten maar het geeft in ieder geval een signaal naar den Haag.

Nu even tijd voor het reces en rust. Tijd voor de familie, vrienden en verbinding met elkaar. Denk wat extra aan elkaar en de kwetsbaren in onze omgeving. 

Fijne feestdagen en tot in 2023!