LAADPALEN in Baarle-Nassau.

Posted by Beheerder |31 mrt 16 |

 

Op de website van binnenlandsbestuur stond in maart 2016 onder het hoofdstuk ‘Ruimte en Milieu’, dat gemeenten onvoldoende zijn voorbereid op elektrisch rijden, terwijl de vraag naar elektrische auto’s in Nederland sterk zou toenemen tot 200.000 stuks in 2020. Baarle-Nassau stond bij een vergelijkingsonderzoek met 4 andere gemeenten in Nederland op de laatste plaats met nul openbare laadpalen. Wel zijn er enkele privé laadplekken in onze gemeente.

De 4 grote steden in Nederland investeren relatief goed in uitbreiding van hun laadnetwerk om mee te werken aan de landelijke afspraken over de reductie van CO2 en fijnstof. Maar zij doen dit zeker ook om het leefklimaat van hun inwoners te verbeteren.

Men kan zich over dit onderwerp diverse zaken afvragen:
1) Dringt elektrisch vervoer de hoeveelheid CO2 en fijnstof wel terug of is het slechts een verplaatsing van het milieuprobleem van de auto naar de elektriciteitscentrale? Eerst brengt men fossiele brandstof naar de centrale; daar wordt elektriciteit opgewekt; dan transporteert men elektriciteit door het net naar gemeenten; dan wisselstroom omvormen naar gelijkstroom; in ‘n batterij stoppen en er weer uithalen voor de roterende elektromotor en bij elke overgang is er rendementsverlies.
De VPB is toch een voorstander van elektrisch vervoer, maar helaas loopt Nederland flink achter voor wat betreft opwekking van energie op alternatieve wijzen. (12,72% in 2012) Het is echter heel belangrijk om het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, om opwarming van de aarde te vertragen en andere schadelijke bijwerkingen door uitlaatgassen te verminderen.
Iedereen snapt dat het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen en daarmee elektrisch gaan rijden weinig oplevert, en dat fiscale motieven zeker een rol spelen bij veel elektrisch rijders.
Maar in het totaalplaatje van transitie naar gebruik van duurzaam opgewekte energie past elektrisch rijden wel, volgens de VPB; je moet dan wel “groene stroom” gebruiken.

2) Moeten gemeenten wel investeren in een laadnetwerk, zij investeren toch ook niet in tankstations? De VPB denkt van niet, maar onze gemeente moet wel aanjagen en faciliteren met b.v. locaties en vergunningen.laadpaalbord

3) Bevorderen laadpalen in onze gemeente, naast dat ze nuttig zijn voor onze inwoners, ook het toerisme? Als dat zo zou mogen zijn, dan ligt hier een schone taak voor diegenen, die verdienen aan het toerisme.

4) Wie investeert er verder nog in laadpunten? Het plaatsen van een openbare laadpaal betekent steeds het verlies van een openbare parkeerplaats. En bij particuliere laadpalen op eigen terrein struikel je nogal eens over het laadsnoer over het trottoir. Is het dan zo, dat wie een elektrische auto wil er maar voor moet zorgen, dat hij zijn auto op zijn oprit kan opladen? Heb je een rijtjeshuis: pech gehad? Bedrijven moeten, net als bij tankstations, ervoor zorgen dat men op hun terrein elektrisch kan tanken, vindt de VPB.

Wachtende kunnen we al wel enige zaken gaan oppakken, zoals:
– Vanaf onmiddellijk minder (vracht)auto’s door het centrum van Baarle.
– De auto meer laten staan door het openbaar vervoer te gebruiken, te carpoolen
(b.v. app BlaBlaCar), te wandelen of te fietsen. Die laatste twee zijn ook nog eens
goed voor de gezondheid.
– Auto’s delen of van elkaar huren (b.v. app SnappCar).

Mocht u nog anderszins op de hoogte willen blijven over de actuele standpunten van de VPB ‘like’ ons op facebook (pagina: ‘Vooruitstrevende Partij Baarle’) en ‘deel’ dit met uw relaties.