Kunst in de Openbare Ruimte

Posted by Beheerder |18 dec 13 |

Kunst in de Openbare Ruimte

Bij de gemeenteraad van Baarle-Nassau leeft al langere tijd de wens om aandacht te besteden aan kunst in de openbare ruimte. Kunst in de openbare ruimte maakt net als bijvoorbeeld bloemenmanden en verzorgd openbaar groen onderdeel uit van verfraaiing van de openbare ruimte. Het zorgt mede voor een prettig leefklimaat voor onze inwoners.

zadkine2-kunst

Er wordt al lange tijd gesproken over realisatie van kunst in de openbare ruimte. Aan het belang van kunst in de openbare ruimte word niet getwijfeld, maar het blijkt toch moeilijk te zijn om dit te realiseren.

Op voorstel van onze wethouder Jan Vermeer is daarom in 2009 door de gemeenteraad een reserve gevormd. Elk jaar, als er een overschot op de jaarrekening is, wordt daarin € 20.000 gestort.

Inmiddels zit in dit “potje” bijna € 80.000 en dat is voldoende om daadwerkelijk kunst in de openbare ruimte te realiseren.

Daarom heeft de gemeenteraad het voorstel aangenomen om het college een adviesgroep op te laten richten, die invulling kan gaan geven aan het onderwerp kunst in de openbare ruimte. Daarbij zijn ook de financiële middelen beschikbaar gesteld.

Als VPB hopen wij dat de resultaten snel zichtbaar zullen zijn.