Kapvergunning Schaluinen

Posted by Beheerder |26 feb 19 |

Kapvergunning Schaluinen

Betreft: Vragen conform art. 39 van het reglement van orde van de raad (vragenuur).
Datum: 19-02-‘19
Onderwerp: afwegingen kapvergunningen en handhaving herplantplicht

Geacht College,

In januari 2019 viel ons oog op de aangevraagde kapvergunning van Schaluinen 11b, het bungalowpark l’Air pur. Wij zijn wederom verbaasd over de grote hoeveelheid bomen dat door deze aangevraagde kapvergunning wordt geraakt.

Deze grote hoeveelheid bomen lijkt zelfs ironisch als in gedachte wordt genomen dat het betreffende bungalowpark dubbelbestemming probeert te verkrijgen op basis van argumenten ten aanzien van landschappelijke inpassing van het park.

Na raadpleging van de website omgeving.nl, de officiële bekendmakingen website, blijkt dat het aantal verleende kapvergunningen op het parkadres Schaluinen 11b in 2017 en 2018 optellen tot een totaal van 472 bomen. Ter vergelijking, in dezelfde periode betrof dit voor onze hele gemeente 706 bomen, waarvan een uitzonderlijke hoeveelheid van 425 is veroorzaakt door de wegomleggingen en de randweg. Ofwel voor onze gehele gemeente zou dit aantal, zonder deze uitzonderlijke werken, uit zijn gekomen op 281 bomen.

Wij constateren dat er 8 januari weer een kapvergunning is aangevraagd voor 77 bomen op dit adres en dat daarmee de ‘kaalslag’ op dit park in 2019 onverminderd verder gaat.

Op basis van bovenstaande komt de VPB-fractie tot de volgende vragen:
• Wat is de eerste reactie van het College als men kijkt naar deze cijfers?
• Is dit College zich bewust van de enorme hoeveelheid bomen die op dit park reeds gekapt zijn in de afgelopen twee jaar?
• Heeft het College een scherp beeld van het landschappelijk beleid op het huidige park?
• Is het College bereid kritischer te kijken naar de grondslag van deze aanvraag en ook bereid om deze aanvraag, maar ook toekomstige vergunningsaanvragen op dit park, kritischer te toetsen?
• Is het College bereid, gelet op de enorme hoeveelheid gekapte bomen van de afgelopen twee jaar, actief te gaan controleren op uitvoering van de herplantingsplicht?

Eerder heeft de VPB in 2017 ook reeds vragen gesteld over het mechanisme van de verzamelvergunning. Wij zijn van mening dat, sinds het huisnummerbesluit, kapvergunningen per huisnummer/perceel dienen te worden aangevraagd, net als wij van iedere andere burger in Baarle-Nassau verwachten. Dit bevordert niet alleen de transparantie voor andere burgers ten aanzien van wat de vergunning behelst. Alsook bevordert dit het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van te betalen leges voor dergelijke aanvragen tussen inwoners van onze gemeente.

• Is het College bereid hier nogmaals naar te kijken?

Wij vernemen graag uw eerste reactie in de raadsvergadering van 20 februari 2019.

Namens de fractie van de VPB
J. van de Laak