Jonge VPB-honden in de politiek

Posted by Beheerder |22 mrt 17 |

VPB een mooie partij van midden tot links in het politieke spectrum

We hadden een kennismakingsgesprek met Janneke van de Laak en Jan Boot. Jan Boot het nieuwe raadslid van de Vooruitstrevende Partij Baarle die de plaats in nam van Dick Stekelenburg en Janneke van Laak die in de commissie Ruimte en Economie als burgerlid werd benoemd. Naast raadslid heeft Jan zitting in de commissie Ruimte en Economie en in de commissie Bestuur en Middelen.

door Frans Tuijtelaars

Twee nieuwe gezichten in de Baarlese gemeentepolitiek die zichzelf, vanwege hun ervaring , spreekwoordelijk twee jonge honden noemen. Jan Boot mag zich met zijn 77 jaar ook de nestor van de Baarlese gemeenteraad noemen. De leeftijd van beide partijgenoten verschilt zo’n 40 jaar, de bestaansduur van de VPB. Jan Boot woont intussen een 2,5jaar in Baarle. We vernemen dat het de 17de keer was dat er verhuisdozen werden  uitgepakt toen hij en zijn echtgenote hun intrek namen in  Huys Bruheze.  Janneke woont al wat langer in Baarle. Het werd hun woonplaats toen ze zo’n 12 jaar geleden hun intrek namen in het spoorhuisje op de hoek van de Kerkstraat en de Stationstraat. Hun energie staken ze in het opknappen van het voormalige spoorhuis om er daarna nog enkele jaren te wonen. In de Sperwerstraat vonden ze daarna, helemaal naar hun zin, een nieuwbouwwoning.

Links en links met een beetje rechts…
Beiden hebben naast het lidmaatschap van de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) iets gemeen.
Janneke van de Laak
Janneke van de Laak

Beiden behoren , zoals hun voorganger Dick Stekelenburg het in zijn afscheidsspeech aanhaalde, tot de nieuwe lichting van de VPB. Jan Boot bezocht de politieke introductiecursus die enkele jaren terug door burgemeester Braam en de griffier van de gemeenteraad was georganiseerd. Aan het eind van deze cursus werd er een formuliertje ingevuld. Dit om aan de plaatselijke politieke partijen aan te geven dat ik beschikbaar was, aldus Jan. Alleen de VPB reageerde hierop ….    Janneke volgde de regionale introductiecursus die enkele maanden terug is georganiseerd. Politiek was haar niet vreemd en is lid van Groen Links. “Een stilzitter ben ik niet”, zo vertelde ze, “Na eerst alle  tijd en energie met voorrang aan mijn gezin besteed te hebben , kwam er tijd om zich ook plaatselijk te engageren in de politiek. De keuze voor de VPB lag voor de hand”.
Beiden geven aan ‘links’ te zijn en dit niet vanwege het feit dat vanuit de voorzitter van de raad gezien ze aan de linkerkant te zitten in de raadzaal. Beiden onderschrijven wat de VPB is: een progressieve, democratische politieke partij die streeft naar een groen, sociaal en vitaal Baarle. Waarbij Jan Boot aangeeft daarbij meer naar ‘het midden’ te hellen. En dat betekent dat het in de achterban van zijn partij wel eens leidt goede inhoudelijke discussies. Janneke houdt van directheid, zoals ze zelf zegt.
In ons gesprek wordt duidelijk dat zonder enig probleem de handen uit de mouwen kunnen. Beiden vinden dat er meer dan genoeg is te doen.klein

Een bloemlezing
Het gesprek had veel weg van wat we  een gedachtewisseling mogen noemen. Tal van Baarlese zaken passeerden de revue. Een bloemlezing hiervan is zeker op zijn plaats.

* Zo noteerden we dat het onderwerp ‘Ruimte’ erg politiek gevoelig is. Beiden noemden in dit verband dat men een langere termijnvisie met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het St. Annaplein miste. Zorgen had men over de mogelijkheid dat er voor leegstand gebouwd wordt wat dan weer verpaupering in de hand werkt. Het ontbreekt aan een duidelijke analyse en woonvisie. v Waar is markt voor?

* Overleg met de gemeente Baarle-Hertog over de ontwikkeling van bijv. de Belgische schoollocatie . Een internationaal dorp zou, volgens beiden, in moeten houden dat men gezamenlijk optrekt en een gezamenlijke visie presenteert over o.a. de ontwikkelingen in het centrum van beide gemeenten. Daarmee onderstreepten ze dat ze de samenwerking met Baarle-Hertog erg belangrijk vinden.

* Waardering hadden ze voor het bestuur van bungalowpark L’air Pur. Ze hadden, zo oordeelden ze, de zaakjes goed voor elkaar. De gevolgen van een eventuele dubbelbestemming van dit park, met zo’n 400 woningen, konden ze niet inschatten, dat is erg complex. Het zou bijvoorbeeld mogelijk een negatieve ontwikkeling kunnen betekenen voor de verkoopprijzen van woningen in het dorp. Volgens beiden studeert de provincie nog steeds op het ingediende verzoek en neemt daarin logischerwijs ook de andere parken in de gemeente mee. Immers ‘ja’ zeggen tegen dit verzoek zal betekenen dat ook andere parken zich zullen melden.

* Toerisme vinden ze belangrijk voor het dorp. Het heeft een zekere charme, alhoewel tank- en tabaktoerisme niet het enige kan zijn….. een lange termijnvisie is belangrijk. Vooral wanneer straks de rondweg gereed zal zijn dan ligt er een grote taak namelijk hoe er wordt voorkomen dat men niet allemaal voorbijrijdt… De uniekheid van beide Baarles zal de basis zijn voor de toekomst en leegstand van gebouwen werkt niet in het voordeel, het zorgt voor saaiheid. Dringend moet er gewerkt worden aan een visie over het centrum en het voorkomen dan wel opheffen van de leegstand.

* We hebben een uitmuntend buitengebied en dat moeten we zo houden. Bij agrariërs moet er sprake zijn van een ‘must’ voor een gezonde bedrijfsvoering. De drie P’s people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst) zouden op een harmonieuze wijze gecombineerd moeten worden, VPB heeft dit vertaald in Sociaal, Groen en Vitaal. De volgorde is niet belangrijk , wel het evenwicht. Een vitaal duurzaam platteland is zeker niet hetzelfde als ‘alle boeren weg’.

* Gezien de omvang van de gemeente hebben we een meer dan gemiddeld voorzieningenniveau. In dit verband noemen ze o.a. de bibliotheek, muziekschool, de brede school met o.a. naschoolse opvang, het centrum voor jeugd en gezin en kinderdagverblijf, de ruime keuze aan sportverenigingen.

* Ze vinden dat de ouderenzorg nog wel wat kan verbeteren. Met name aandacht voor ouderen met een handicap en het thema ‘dementievriendelijke gemeente’ vinden ze erg belangrijk. Best trots zijn ze beiden, dat hun partij al 12 jaar de wethouder sociale zaken levert.

Een mooie partij
Aan het eind van ons gesprek komen beiden tot de conclusie dat ze een mooie partij hebben van links zoals Janneke tot meer naar rechtst tot aan het midden zoals Jan……

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen te laten opgroeien? Doe dan mee met de VPB, want samen zijn we sterk!                                                          facebook: Vooruitstrevende Partij Baarle