Jong geleerd, niet zo oud gedaan

Posted by Beheerder |11 feb 22 |

Jong geleerd, niet zo oud gedaan

Beslissingen die in de gemeenteraad worden genomen raken aan onze toekomst. De generaties die daar lang mee te maken zullen hebben, moeten dus betrokken worden in dit besluitvormingsproces. De VPB vindt het daarom zeer belangrijk haar eigen gelederen te verjongen. Onze kandidaat op plaats drie van kieslijst is Kim Wouters-de Jong. Nog maar 34 lentes oud en na de cursus Politiek Actief vol enthousiasme om de politiek in te gaan. Wat motiveert haar? En waar maakt zij zich hard voor?

Kim woont sinds 2014 in Baarle met haar man en twee kinderen. Zij merkt hoe moeilijk het is om in onze gemeente een fatsoenlijke en vooral betaalbare starterswoning te vinden. “De woningcrisis is niet iets wat alleen in de grote steden speelt, ook in ons dorp zijn er onvoldoende mogelijkheden voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning, een starterswoning of een doorstroomwoning. Bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma hebben we dan ook goed gekeken hoe we dit zo praktisch mogelijk kunnen oplossen.”

Kim schuwt het debat niet en weet haar mening overtuigend te brengen. “Van jongs af aan heb ik groen en sociaal meegekregen van mijn ouders. Aan tafel bediscussieerden we regelmatig maatschappelijke thema’s.” Dat ze sociaal bewogen is, blijkt wel uit het feit dat ze een passie heeft voor zorg. “Mensen die zorg nodig hebben, moeten dat op een laagdrempelige manier kunnen krijgen. Dit is vooral belangrijk als het gaat om de zorg voor de jeugd in onze gemeente. Minder bureaucratie en meer vertrouwen zijn heel belangrijk.”

Ook de bestuurscultuur in Baarle-Nassau mag van Kim veranderen. “Daar erger ik me soms mateloos aan. Besluiten die al in werking worden gezet voordat erover is beslist. Dat is de omgekeerde wereld. Dat gaan wij dus anders doen” Kim gelooft niet in mopperen, maar dat je zelf moet bijdragen om dingen beter te maken. “Ik ben ervan overtuigd dat de VPB in de gemeenteraad ervoor kan zorgen dat deze dingen in ons dorp verbeteren. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Dat ik dat voor de VPB doe, is voor mij vanzelfsprekend.”