Jan Vermeer, wethouder sociale zaken in Baarle Nassau

Posted by Beheerder |07 mrt 14 |

Jan Vermeer (426x640)Kennismaken met de Lijsttrekker van de VPB“Ik ben gewoon oprecht nieuwsgierig”, omschrijft Jan Vermeer zichzelf. Die nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat hij niet op het gemeentehuis blijft zitten, maar vooral in de dorpen Baarle-Nassau, Castelre en Ulicoten is te vinden om te kijken, horen en aan te voelen wat er gaande is.NIEUWSGIERIG EN ONBEVANGEN Nieuwsgierigheid als startpunt voor meningsvorming en beleid; niet zelden verwoord in artikelen op de website van de VPB. Het is een uiting van zijn betrokkenheid en soms bezorgdheid, maar het is ook een manier om feedback te geven en te halen. “Ik vind het belangrijk om dingen voor iedereen begrijpbaar te maken en wil graag persoonlijk uitleggen waarom we tot bepaalde keuzes komen. Het minste wat je daarmee bereikt is begrip.” Meestal gaat het verder. Begrip leidt tot actie en regelmatig tot verandering. “Natuurlijk heb ik ook wel eens ongelijk. Ik denk wel graag dat dat slechts af en toe is”, lacht Vermeer. “Maar dan is het ook: dit hebben we niet goed gedaan, we gaan het opnieuw doen.”

BLAUWDRUK VOOR WETHOUDER
Het is bijna de blauwdruk voor goed wethouderschap. Luisteren, handelen, verantwoordelijkheden nemen, verantwoording afleggen. Goed handelen voortzetten en delen, fouten erkennen en proberen aan te pakken. Tussen en naast de mensen om wie het gaat, zonder afstand. Uit de waardering van de mensen die op Vermeer stemden, blijkt niet alleen dat hij dat in de praktijk brengt, maar ook dat het blijkbaar niet de normaalste zaak van de wereld is dat bestuurders zich zo gedragen.

BEVLOGENHEID
Dat alles kan natuurlijk niet zonder bevlogenheid – “het is het mooiste wat er is” – en ook niet zonder een mening en visie te hebben. Zeker in het sociale domein dat Vermeer als wethouder onder zich heeft is er veel aan de hand. Het voelt goed dat er geen zware discussies in de gemeenteraad zijn over onderwerpen uit zijn portefeuille en dat we goed scoren in de klanttevredenheidsonderzoeken. De ontwikkelingen gaan ook niet aan de gemeente Baarle-Nassau voorbij. Vermeer heeft er een mening over en laat die ook horen.

AMBTELIJKE SAMENWERKING
In de discussie over de ambtelijke fusie met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen zijn er partijen die zeggen dat ze -vanwege de decentralisaties in het sociale domein- de zorg over willen laten aan een grote partij zoals Breda, Tilburg of een commerciële partij. Alsof het vanzelfsprekend is dat het dan zo goed blijft lopen als het nu gaat. Blijkbaar heeft een zorgaanbod op de schaal van een dorp als Baarle-Nassau en Ulicoten voor hen niet een hoge prioriteit. “Als VPB willen wij de zorg inrichten op een schaal die bij ons past. De afgelopen jaren heb ik veel voldoening gehad aan de prettige en constructieve samenwerking met de Wmo-raad, ambtenaren van de afdeling, maatschappelijke organisaties etc. en hebben we samen veel bereikt. Voor mij zou het een uitdaging zijn om dit samen verder uit te bouwen, ook met het oog op de transities die er aan komen.”

TRANSITIE EN GELDSTROMEN
Veel zorgtaken worden van Den Haag naar de gemeentes overgeheveld.”De theorie klopt, dat wij als gemeente dicht bij de mensen staan en sneller kunnen handelen.” Tegelijkertijd zullen ze in Den Haag volgens de wethouder wel moeten beseffen dat daar voldoende financiële middelen bij horen.”In Den Haag zijn ze al sinds de jaren ’70 aan het praten over 1 gezin / 1 plan, maar het gebeurt niet. Waarom niet? Omdat er steeds meer regels bij komen die maatwerk onmogelijk maken en omdat de financiering niet goed, centraal geregeld is.

VISIE VAN DE VPB
Wat de VPB betreft ontwikkelen we als gemeente een aanpak met als uitgangspunt dat ondersteuning dichtbij ouders en kinderen georganiseerd wordt. Dit doen we door de inzet van generalisten die 85% van de hulp die nodig is zelf kunnen geven. Ook bij de transitie van AWBZ naar de Wmo willen we kiezen voor aanpak met generalisten in een sociaal wijkteam met kernpartners als Wmo-consulent, maatschappelijk werk van WIJ, Mee en IMW.

GEMEENTELIJKE REGIE OP ZORGTAKEN
De datum van 1 januari 2015 komt snel naderbij en ondertussen moeten we als gemeente wel verder en onze verantwoordelijkheid nemen, anders worden de burgers en met name de mensen met een zorgbehoefte de dupe. “Als gemeente moet je de focus leggen op de kern van de inhoud, die moet je altijd in de gaten houden. Daarom moeten we zo’n belangrijke kerntaak als de zorg in eigen hand houden. Het zou heel slecht zijn voor de inwoners van de Gemeente Baarle-Nassau als we deze taak neer zouden leggen bij een grote partner als Breda, Tilburg of een commerciële partij.” Jan Vermeer blijft overal komen. Op bezoek bij mensen thuis, verenigingen en instellingen om te luisteren en uit te leggen.