Gezocht: Baolse toekomst voor Jongeren

Posted by Beheerder |24 feb 22 |

Gezocht: Baolse toekomst voor Jongeren

Jongeren moeten van alles vandaag de dag: goed hun best doen op school, carrière maken, een gezin met kinderen, zelfredzaam zijn, zorgen voor familieleden, een bruisend sociaal leven, vrijwilligerswerk doen en ook nog gelukkig en dankbaar zijn. Terwijl voorgaande generaties hen, onbewust, wel opgezadeld hebben met de ene crisis na de andere: een torenhoge studieschuld, woningnood, de klimaatcrisis en als klap op de vuurpijl: de coronacrisis die hen heeft geïsoleerd. Dit moet anders! Onze jongeren, hun ideeën en hun belangen moeten de ruimte krijgen in ons dorp.

De belangrijkste aandeelhouder in de toekomst

Jongeren hebben nog een heel leven voor zich. Logisch dus dat elk gemeentebesluit voor hen de grootste impact heeft. Daarom willen we veel intensiever met en voor jongeren de politiek richting geven. Luisteren naar wat onze jongeren écht belangrijk vinden. Bijvoorbeeld door de jeugdgemeenteraad nieuw leven in te blazen. We moeten nieuwe strategieën bedenken om jongeren meer te betrekken, bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe media en online enquêtes. Zeker als het gaat om thema’s die hen aangaan en die aansluiten bij hun leefwereld. De VPB vindt het belangrijk dat jongeren leren dat ze zelf invloed hebben op hun leefomgeving en gemeente.

Een (t)huis in Baarle

De wooncrisis is een van de grote problemen van deze generatie. Na jaren veel te duur te hebben gehuurd, na het aflossen van de studieschuld en na eindelijk een positief hypotheekadvies, stokt voor veel jongeren alsnog de droom van een eigen plekje in het dorp waar ze zijn opgegroeid. Mede door het schrijnende tekort aan woningen vertrekken veel jongeren uit Baarle naar de stad. Op de langere termijn zal dit ten koste gaan van de vitaliteit en leefbaarheid van ons dorp. De VPB wil daarom meer huizen bouwen. We willen starters op de woningmarkt meer kans op een koopwoning bieden door de invoering van een zelfbewoningsplicht en een opkoopbescherming. Te vaak zijn betaalbare woningen ten prooi gevallen aan investeerders om ze vervolgens te verhuren. De VPB is de enige partij die hier de voorbije jaren steevast aandacht voor heeft gevraagd in gemeenteraad en commissies. Nu pas, in de aanloop naar de verkiezingen sluiten de andere partijen zich bij ons standpunt aan.

Verbinding versterken

Zoals er een centrale dorpsverbinder is die deel uitmaakt van het dorpsteam, willen we ook een “jeugddorpsverbinder”. De VPB wil dat de gemeente op zoek gaat naar iemand die goed kan inspelen op de behoeftes van onze jongeren. Hij of zij moet laagdrempelige activiteiten organiseren met als doel een vertrouwde, veilige plek creëren voor jongeren binnen onze gemeenschap. Het nieuw te bouwen Cultuurcentrum moet wat de VPB betreft aantrekkelijker zijn voor de jeugd en genoeg ruimte bieden voor ontmoeting en activiteiten voor en door jongeren. De drempel om van die ruimte gebruik te maken, moet omlaag.

Zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen

Ook voor kinderen wil de VPB meer aandacht van de gemeente. Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. De ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 16 jaar oud moet, juist in een klein dorp, extra ondersteund worden. Ontmoeting met cultuur, natuur, bewegen en spelen zijn van groot belang voor kinderen. De VPB wil nieuwe speeltuinen inrichten en bestaande renoveren vanuit de visie op “natuurlijk spelen”. Dat betekent meer natuurlijke en houten elementen en, meer natuur bijvoorbeeld. Wij willen al vroeg beginnen met natuureducatie en jongeren bewust maken wat de impact van gedrag en keuzes op het gebied van klimaat en de biodiversiteit is. Culturele vorming vinden wij voor alle kinderen een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling. De VPB wil daarom de drempel voor samenwerking tussen onderwijs en culturele organisaties verlagen, bijvoorbeeld ondersteund via Cultuurplaats. De bekendheid van het Jeugdfonds Cultuur moet vergroot worden, zodat kinderen in gezinnen waar geen geld is voor muziekles toch mee kunnen doen. Hetzelfde geldt voor sport het vergelijkbare Jeugdfonds Sport en ook de ondersteuning via de bijzondere bijstand moeten actief gepromoot worden, zodat sport en zwemles voor alle kinderen bereikbaar is.

Geef jongeren een toekomst in Baarle-Nassau, stem 14, 15 of 16 maart VPB.