GECLUSTERD WONEN.

Posted by Beheerder |01 mrt 16 |

De meeste mensen wonen zelfstandig en samen. Dit kan met je ouders zijn of met je partner of kinderen.
Maar in sommige situaties sta je alleen. Dit kan zijn, omdat je hiervoor kiest, maar het kan ook zijn dat je geen partner hebt of om een andere reden. De groep mensen, die er niet zelf voor kiest om alleen te wonen, zijn vaak ouderen, waarvan de partner is weg gevallen en mensen met een beperking.

Zorg en wonen zijn per 1 januari 2015 voor ouderen en gehandicapten met lage zorgvraag losgekoppeld. Voor die datum lag deze koppeling bij de zorginstellingen, zoals b.v. Amarant en Thebe en werd betaald vanuit de AWBZ.
Nu wordt alleen de zorg voor deze groep gefinancierd op basis van de WMO.

Vandaag de dag is het minder duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor zelfstandig wonen met zorg in de nabijheid, oftewel geclusterd wonen, ligt. Gemeente, woningcoöperaties, ouders of verzorgers, hulpverleners en de cliënten zelf zijn hierbij betrokken, maar wie is de initiatiefnemer?

foto amarant

Er zijn verschillende initiatieven, zoals de Schans in Chaam dat door de ouders van de bewoners is gerealiseerd, het gezinshuis Eaglesnest in Ulicoten en het nieuw initiatief in het oude VVV kantoor, waar binnenkort een gezinshuis komt voor jonge vrouwen met een beperking.

Maar er is ook een groep mensen, die kiest om zo zelfstandig mogelijk te wonen, maar waarbij het wel wenselijk is, dat zorg nabij is. Daardoor is het voor hen vaak moeilijker om zelfstandig te wonen, terwijl zij wel deze behoefte hebben.

Door het creëren van geclusterd wonen zou er een concept binnen Baarle kunnen worden ontwikkeld, waarbij deze mensen zelfstandig wonen, maar niet helemaal alleen.
Bij geclusterd wonen, moet je denken aan een woonvorm van een aantal (tussen de 6 en 10) woningen/appartementen, waarin mensen zelfstandig wonen en waarbij er een gezamenlijke ruimte is waar deze mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zij kunnen indien nodig ondersteuning krijgen.

De gezamenlijke ruimte heeft naast het er samen koffie drinken en sociale activiteiten ook een andere functie. Deze ruimte kan ook gebruikt worden als kantoor/ontmoetingsplaats voor de zorgmedewerkers. Er kunnen verpleegkundige of ondersteunende interventies plaatsvinden, waardoor de zorgmedewerker in de nabije omgeving verblijft.

Door goede samenwerking met eerstelijnsvoorzieningen zoals huisarts en wijkzorg worden de bewoners laagdrempelig ondersteund en kunnen ze elkaar helpen. Zij bieden elkaar sociaal toezicht, waarbij de anders professioneel geboden dagbesteding gedeeltelijk door bewoners zelf wordt georganiseerd, Hierbij valt te denken aan het ondernemen van activiteiten als samen koken en fietsen en elkaar helpen bij wat de ander minder goed kan, zoals fietsreparatie, knoop aanzetten, blouse strijken ect.

Indien er in onze gemeente belangstelling bestaat voor een vorm van geclusterd wonen, dan wil de VPB er wel voor zorgen dat betrokkenen elkaar vinden. De VPB verwacht, dat zo’n 6 tot 10 mensen van 18 jaar en ouder ervoor in aanmerking komen. Dat zijn dan mensen met bijv. een licht verstandelijke of lichamelijke beperking en alleenstaande ouderen met een lichte zorgvraag. Vanuit een gemeenschappelijke woonkamer kan de nodige zorg en aandacht worden geleverd en ontstaat er een netwerk van elkaar helpen, terwijl betrokkenen zelfstandig wonen.

Belangstelling voor deze vorm van zelfstandig, maar niet alleen wonen: contact ons via info@vp-baarle.nl.

 

Mocht u nog anderszins op de hoogte willen blijven over de actuele standpunten van de VPB ‘like’ ons op facebook (pagina: ‘Vooruitstrevende Partij Baarle’) en ‘deel’ dit met uw relaties.