Fractie Ulicoten sluit niet uit dat er ook in Baarle-Nassau ontoelaatbare dingen gebeuren!

Posted by Beheerder |09 mrt 18 |

Vooruitstrevende Partij Baarle reageert op vragen van Fractie Ulicoten

Naar aanleiding van een opmerking van de VPB over mestfraude, ter inleiding van een vraag over het werkprogramma van de Omgevingsdienst West en Midden Brabant, stelde Fractie Ulicoten in de raadsvergadering van 21 februari en in ‘Ons Weekblad’ van 2 maart vragen aan de VPB. In ‘Ons Weekblad’ luidt de titel “Worden veehouders in Baarle door de VPB weggezet als criminelen?”. De VPB wijst op de gevolgen van mestfraude voor milieu, gezondheid en ecologie in ons landschap. Ook Fractie Ulicoten weet dat de discussie hierbij niet gaat over exacte hoeveelheden of percentages. 


Ad Severijns

Laten we eerst even voorop stellen, dat het vertrouwen van de heer Rijvers, fractievoorzitter FU, in zijn eigen boerenstand niet zo erg groot is aangezien hij in de raad zegt, dat hij zijn hand niet in het vuur steekt voor collega boeren.
Ten tweede heeft ‘ons landschap’ voor de VPB een weidser betekenis dan voor Fractie Ulicoten. Voor de VPB is ‘ons’ veel meer dan het eigen erf of Baarle-Nassau of de Kempen. Het landschap is van iedereen en met de huidige verkwisting van natuurlijke grondstoffen heeft ‘ons’ hier betrekking op de hele wereld met zijn bevolking, dieren en planten.  

De VPB is niet tegen de boeren, maar wel tegen criminaliteit binnen de agrarische sector, net zoals Fractie Ulicoten. We stigmatiseren niet en criminaliseren niet.  We generaliseren niet, maar zijn niet blind voor ontoelaatbare dingen die ook in regio Baarle gebeuren.  

We waarderen iedere dag de aardappelen, groenten en vlees op ons bord en daarmee de boeren die zorgen voor de productie daarvan. Maar we zien ook de gevolgen voor milieu, gezondheid en ecologie van een systeem wat gericht is op grootschalige productie voor de wereldhandel. We zien ook de gevolgen voor de boeren zelf die gedwongen worden om grote investeringen te doen of te stoppen.  De VPB is voor een transitie van de agrarische sector, omdat dat moet en wil daar graag aan meewerken. Zie hiervoor ons verkiezingsprogramma op deze website. 

Gelooft u ook in vooruitgang? In een sociaal, groen en actief Baarle? Stem dan 21 maart VPB

Ad Severijns Kandidaat, gemeenteraadslid VPB

www.vp-baarle.nl | facebook.com/vpb.baarle