Feitenchecker: nieuw afvalinzamelingssysteem

Posted by Beheerder |16 mrt 18 |

Feitenchecker: nieuw afvalinzamelingssysteem

De gemeenteraadverkiezingen staan voor de deur. Sommige partijen spelen gretig in op de onduidelijkheden en angsten rond de nieuwe manier van afvalinzameling die in Baarle zal worden ingevoerd. Ze beloven dat zij het wel even zullen tegenhouden. Wat zijn de feiten?

1. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld voor onze kinderen, dieren, milieu en de generaties na ons. Dat vraagt een actieve houding van iedereen voor het verminderen van (rest)afval. Ook de verpakkingsindustrie en supermarkten worden Europees en landelijk daarop aangesproken, maar ook wij als burgers zullen hier ons steentje aan moeten bijdragen om de plasticsoep te verminderen. 

2. De overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden is. Het nieuwe systeem is dus niet iets dat de coalitie (VPB, CDA en Fractie Ulicoten) voor de lol verzonnen heeft, maar een manier om aan wettelijke eisen te voldoen. 

3. De oppositie uitgezonderd, hebben alle partijen ingestemd met het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Nu wordt het systeem aangegrepen om er politieke munt uit te slaan…. Tja, verkiezingstijd. 

4. Ja, je kunt bezwaar maken tegen de locatie van een inzamelingscontainer, maar eerst moet de gemeente een besluit nemen. Het klinkt formeel, maar zolang er geen besluit is, kan je geen bezwaar indienen. Wel kan je  vooraf al je zorgen en alternatieve locaties delen met de ambtenaren. De gemeente zal ook je vragen beantwoorden en weegt bij de besluitvorming de belangen van jou én alle andere buurtbewoners.  

5. In het nieuwe systeem heb je invloed op de kosten. Goed scheiden, betekent minder restafval en minder afrekenen. Nascheiding door een afvalverwerker, zoals andere partijen bepleiten, betekent dat je meebetaalt voor mensen die hun afval niet zelf willen scheiden.  

6. Er is geen garantie dat het netjes blijft rond de beoogde inzamelpunten, maar er is ook geen garantie dat het een rommel wordt zoals sommigen beweren. Asociale types die hun rotzooi stiekem ergens willen dumpen doen dat nu ook al en zullen dat blijven doen.  

Laat je niks wijsmaken! Stem 21 maart op een partij die het hele verhaal vertelt.
Een partij die verantwoordelijkheid neemt en doet wat ze belooft – ook op moeilijke onderwerpen.  

Stem 21 maart op de Vooruitstrevende Partij Baarle! Lijst 4