Feitenchecker: Baarle zelfstandig

Posted by Beheerder |20 mrt 18 |

Feitenchecker: Baarle zelfstandig

Het is bijna zover: verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Eén van de belangrijkste thema’s bij andere partijen is de bestuurlijke zelfstandigheid van ons dorp. De ene partij wil een Europese gemeente, de andere intensievere samenwerking met Hertog en weer een andere partij doet alsof we al bijna zijn overgenomen door Gilze-en-Rijen. Hoe zit het echt? Wat zijn de feiten?

1.       De Vooruitstrevende Partij Baarle wil het liefst ook dat Baarle-Nassau bestuurlijk zelfstandig blijft. Het verschil is dat wij in de ambtelijke fusie met Alphen-Chaam en Gilze-en-Rijen (ABG) geen aanleiding zien om te denken dat we onze zelfstandigheid moeten opgeven. Eerder het tegenovergestelde! Vier jaar geleden al wilde de provincie Noord-Brabant in het kader van (Veer)krachtig Bestuur Baarle-Nassau herindelen. Met de coalitie hebben we dat weten te voorkomen juist door de ambtelijke fusie aan te gaan. Partijen die de ambtelijke fusie willen terugdraaien, zeggen er niet bij – of ze beseffen het niet – dat dat voor de provincie zeer waarschijnlijk een reden zal zijn om Baarle alsnog in een andere gemeente te laten opgaan.

2.       Daarnaast had de ambtelijke fusie tot doel om de bestuurskracht van Baarle-Nassau te vergroten. Aan de ene kant omdat door een wetswijziging per 1 januari 2015 heel veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeentes. Aan de andere kant omdat de kwaliteit van onze oude eigen ambtelijke organisatie onder de maat was. Het bestemmingsplan buitengebied was na 15 jaar nog niet af bijvoorbeeld. We hadden ook jarenlang een overschot op de jaarrekening omdat begrote zaken niet uitgevoerd waren of uitliepen. In het dorp werd al gezegd dat er gespaard werd voor een nieuw gemeentehuis en in provinciehoofdstad Den Bosch stonden we er niet goed op. Het punt is: als we als kleine zelfstandige gemeente zouden moeten investeren in de kennis en kwaliteit die vandaag de dag nodig zijn, zou dat veel meer geld kosten dat door de inwoners moeten worden opgebracht. Via de ABG delen we die kosten met onze buurgemeenten.

3.       Betekent dat dat alles rozengeur en maneschijn is met de ABG? Nee, dat vindt ook de VPB niet. Wij blijven kritisch op de kwaliteit van dienstverlening en de verdeling van de kosten tussen de deelnemende gemeentes. We hebben daarom eerder al verzocht om een vergelijking zodat we de kosten kunnen toetsen aan die van een vergelijkbaar ambtelijk apparaat van vergelijkbare gemeenten. Uiteraard had het beter gekund en kan het nog steeds beter, daarom wij willen blijven werken aan het verbeteren van de dienstverlening aan onze burgers. En nee, het is zeker niet zo dat die voorheen beter bediend werden toen we nog een exclusief ambtenarenapparaat hadden, zie punt 2.

4.       Even nog over één Europese gemeente. Dat klinkt geweldig…als stip op de horizon, maar voorlopig is dat een luchtkasteel. Er is geen enkel wettelijk kader voor een Europese gemeente. Zelfs al zou er iets op papier komen, wie zouden dat dan allemaal moeten bekrachtigen? Van beide landen de provincies, de kamers en senaten en dan tot slot het Europees Parlement … Is het realistisch te denken dat dat gaat lukken nu nationalistische sentimenten steeds belangrijkere thema’s zijn bij landelijke verkiezingen?

Ja, ook wij blijven een voorstander van de initiatieven om het huidige Gemeenschappelijk Orgaan Baarle (GOB) door te ontwikkelen naar een e?ectievere, minder vrijblijvende samenwerkingsvorm, met een rechtspersoonlijkheid en waar nodig eigen middelen. Klein beginnen, maar wel beginnen!

Laat je niks wijsmaken! Stem 21 maart op een partij die het hele verhaal vertelt. Een partij die verantwoordelijkheid neemt en doet wat ze belooft – ook op moeilijke onderwerpen.

Stem op de Vooruitstrevende Partij Baarle! Lijst 4