Eenrichtingsverkeer Molenstraat Hertog

Posted by Beheerder |26 feb 19 |

Eenrichtingsverkeer Molenstraat Hertog

Betreft: Vragen conform art. 39 van het reglement van orde van de raad (vragenuur).
Datum: 19-02-‘19
Onderwerp: plannen éénrichtingsverkeer Molenstraat Baarle-Hertog

Geacht College,

In de openbare besluitenlijst van 5 februari jongstleden staat bij het laatste punt te lezen dat Baarle-Hertog plannen heeft gepresenteerd voor het instellen van éénrichtingsverkeer in de Molenstraat in Baarle Hertog.
Uw collegebesluit stelt dat dit is doorgeleid naar het GOB-beperkt.

Het zal u niet verbazen dat dit vragen bij ons oproept:
• Wat is er besproken en of besloten over het vervolg in het GOB-beperkt?
• We zouden toch samenwerken met Hertog aan één VCP, wat is nu de concrete afspraak? Gaan we werkelijk samen werken om te komen tot één VCP?
• Wat is aansluitend de verwachte planning van een VCP?
• Een zeker als we over de Molestraat praten hangt dit ook samen met het Masterplan Centrum. Is er al een werkafspraak om dat samen op te gaan stellen? En wat is daar de globale planning van?

Wij vernemen graag uw eerste reactie in de raadsvergadering van 20 februari 2019.

Namens de fractie van de VPB
J. van de Laak