Draadloos snel internet in ons buitengebied?

Posted by Beheerder |16 mrt 15 |

Inleiding: Deze week meldde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) dat er extra mogelijkheden komen om snel en draadloos internet in de buitengebieden te bevorderen. Met Europese subsidies en fiscale voordelen worden ondernemers uitgedaagd om snelle netwerken aan te leggen.
Debat van Baarle
Tijdens de eerste bijeenkomst van het Debat van Baarle op donderdag 22 januari jl. werd het ook al als knelpunt benoemd: in het buitengebied van Baarle ontbreekt fatsoenlijk internet. Dit is niet alleen hinderlijk voor de particuliere gebruikers, maar zeker ook voor bedrijven. Een verbetering van de situatie op korte termijn is echt noodzakelijk. Snel internet in het buitengebied zal zeker bijdragen aan meer ondernemerschap en duurzame economische groei. Dit element mag zeker niet ontbreken in de nieuwe Omgevingsvisie die nu in de maak is!
Coalitieakkoord Baarle-Nassau
De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) pleit al jaren voor sneller internet in het buitengebied en heeft dit punt in maart 2014 ook genoteerd in haar verkiezingsprogramma en daarna laten opnemen in het Coalitieakkoord voor de periode 2014-2018. Wij zijn dan ook zeer nieuwsgierig en hoopvol gestemd over deze nieuwe kans en we hopen maar dat het geen verkiezingsstunt van minister Kamp betreft!

Hoe werkt het
Vanaf 1 september kunnen ondernemers een vergunning aanvragen om via een radiofrequentie in een bepaald gebied draadloos internet aan te bieden. Op deze manier worden huishoudens of bedrijven verbonden met een zendmast die gekoppeld is met het internet. Het ministerie van EZ zet er dit jaar in Brussel op in dat projecten op het gebied van snel internet in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidie. Ook wil de minister het fiscaal mogelijk maken dat telecommunicatie-infrastructuur, zoals kabels en buizen, langer ongebruikt in de grond mogen liggen, zonder dat er belasting over moet worden betaald. Hiermee wordt de aanleg van extra capaciteit voor de aanleg van snelle netwerken, ook in de buitengebieden, gestimuleerd.
VPB achterban
De VPB organiseert op donderdagavond 19 maart haar maandelijkse achterbanavond en wil dan deze kans bespreken. Onze bedoeling is om deze nieuwe mogelijkheid dan ook in te brengen in de 2e ronde van het Debat van Baarle, dat waarschijnlijk op 2 april zal plaatsvinden.
Leden en belangstellenden worden uitgenodigd om donderdagvond 19 maart om 20 uur langs te komen in het Cultureel Centrum Baarle (CCB, Pastoor de Katerstraat 6) op onze achterbanavond, alwaar wij van gedachten zullen wisselen over de input voor het 2e Debat van Baarle. En uiteraard bespreken wij dan ook de agenda en de stukken voor de eerstvolgende gemeenteraadsbijeenkomst die op woensdag 25 maart plaatsvindt.