Commentaar VPB op perspectiefnota 2022

Posted by Beheerder |09 jul 21 |

De laatste perspectiefnota van deze raadsperiode. Een blik terug én vooruit.

Drie bijzondere jaren…

Dit college heeft zeker een aantal zaken gerealiseerd, maar Baarle! en Keerpunt 98 hebben altijd hoog van de toren geblazen over burgerparticipatie. Wat dat betreft was het een anticlimax getuige de verschillende bezwaren en petities, zoals tegen het hockeyveld en meer recent de windmolens…de rode draad: miscommunicatie en het niet betrekken van burgers, of enkel voor de vorm. Waar blijft de beloofde inspraak op afvalinzameling?#samenwerking

Een andere rode draad: bestuurlijke samenwerking frustreren, bommetjes leggen onder de ABG en de samenwerking met Hertog. Toch is de conclusie telkens weer: doorgaan want we kunnen niet zonder ABG! De samenwerking met Hertog lag bijna 1,5 jaar stil. Gelukkig weer opgestart, en het GOB wordt een BGTS. Een andere  samenwerkingsvorm, maar wordt Baarle er beter van als we de inhoud hetzelfde houden?#samenwerking

De toekomst

De onrust over windmolens kon de wethouder bij inwoners niet wegnemen, maar ook niet in de coalitie. Twee afsplitsingen later hebben we nu 7 fracties op 13 raadsleden…#samenwerking

Als we zo doorgaan, maken wij ons zorgen dat Baarle-Nassau zijn zelfstandigheid niet kan waarmaken. Daarom streven wij naar vooruitgang. Naar een bestuur met vers bloed en frisse ideeën. Naar politieke keuzes vóór en dóór inwoners! Oprecht luisteren, zonder bang te zijn voor het compromis. Wij roepen de jongere generaties op om zich aan te sluiten bij een politieke partij. Laat je stem horen en doe mee!#samenwerking

De perspectiefnota?

5% structurele belastingverhoging. Géén geld voor bovenwettelijke inspanning op verduurzaming. Middelen voor jeugdzorg worden ingerekend, terwijl die niet structureel toegekend zijn. Fictieve bezuinigingen op huishoudelijke ondersteuning. En waar we eerder voor waarschuwden: terwijl er bezuinigd moet worden tóch investeringen in asfalt, maar korten op de bibliotheek. Niet ons perspectief.

Wilt u een leefbaar en sociaal Baarle mét #samenwerking? Word lid www.vp-baarle.nl