Burgerparticipatie zoals het hoort

Posted by Beheerder |24 feb 22 |

Burgerparticipatie zoals het hoort

In gesprek met Henk Vriens, nummer 2 op de VPB lijst

De VPB kieslijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen telt veel leden die de cursus Politiek Actief hebben gevolgd en Henk is er daar een van. We vroegen hem waar zijn interesse in de plaatselijke politiek vandaan komt? “Interesse was er altijd wel, maar door mijn drukke baan in de ICT/telecomsector en ook secretaris van de ondernemingsraad, had ik geen tijd voor nevenactiviteiten zoals de lokale politiek.

Na verhuizing naar Baarle-Nassau begon het toch te kriebelen en wilde Henk zich inzetten voor de gemeenschap. “Ik ben secretaris van de Bijenhoudersvereniging van Alphen en omstreken, waarvan ook veel imkers uit Baarle-Nassau, Ulicoten en Baarle-Hertog lid zijn. De politiek lonkte echter ook. Maar deelname aan dorpsgesprekken en burgerparticipatie-avonden bracht niet wat hij ervan verwachtte. “Ik dacht, dat kan en moet anders. Niet toezien hoe beleid feitelijk al vaststaat op het moment dat de inwoners erbij betrokken worden, maar actief dat beleid mee vormgeven waarbij er wél naar inwoners wordt geluisterd.”

Naast burgerparticipatie, mag er van Henk ook qua duurzaamheid en biodiversiteit het nodige veranderen. “Mensen zijn geneigd te denken dat Baarle-Nassau een groene gemeente is, maar schijn bedriegt, want 82% is agrarisch terrein, 11% natuur en slechts 2% parken en plantsoenen.” Henk vervolgt: “Veel grasland of maisvelden zonder maar één wild bloempje en dus zonder waarde voor insecten en vogels. Henk vindt ook dat de gemeente zuiniger moet zijn op het dorpskern-groen. “We moeten terughoudender zijn met kappen van bomen. Het duurt jaren voor een jonge boom volgroeid is, en al die tijd leveren de inwoners in op het gebied van CO2 opname, fijnstof– en stikstofreductie, biodiversiteit, enz.”

In Henk heeft de VPB een betrokken kandidaat-raadslid gevonden die voorbij het laagje vernis kijkt. Henk wil zich vol inzetten om ervoor te zorgen dat de stem van de Baarlese burgers gehoord wordt, en de natuur het steuntje in de rug krijgt die het verdient. “Er is maar één richting en dat is vooruit. Als we alles blijven doen zoals vandaag, lossen we de problemen waar we voor staan nooit op.”