Bestuurswissel

Posted by Beheerder |22 jun 22 |

In de laatste algemene ledenvergadering van de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben Judith Martens en Ad Severijns na een jarenlange inzet binnen het bestuur hun bestuursfunctie neergelegd. De VPB spreekt zijn waarderen uit voor de inzet van beide bestuursleden over de afgelopen jaren.

Om het bestuur van de VPB weer op volle sterkte te brengen zijn in dezelfde vergadering Eva Bouwman en Driek Cornelissen toegetreden tot het bestuur. Inmiddels zijn de diverse posten binnen het bestuur verdeeld en ziet de samenstelling er als volgt uit:

Driek Cornelissen
  • Driek Cornelissen – voorzitter
  • Jan Boot – penningmeester
  • Jako Papac – secretaris
  • Eva Bouwman – lid
  • Jan Vermeer – lid

De VPB is een groeiende en bloeiende politieke vereniging die staat voor verandering, vernieuwing, duurzame ontwikkeling, met gezond verstand verder durven te denken dan het eigenbelang, een mensgerichte benadering en aandacht voor de sociaal zwakkeren. Het bestuur ziet het als zijn belangrijkste taak om de vereniging levend te houden door aan de ene kant verenigingsactiviteiten voor bestaande leden te organiseren en aan de andere kant te zorgen dat er ruimte is voor nieuwe leden die zich aangesproken voelen door het progressieve gedachtengoed van de partij. Indien de ideeën en standpunten van de VPB u aanspreken en u lid wilt worden van onze vereniging, aarzel dan niet om contact op te nemen.