Bels Lijntje is uniek en moet je koesteren

Posted by Beheerder |15 mrt 14 |

Voor fietsers, toeristen en ecologen

Bels_lijntje_-_fietspad_-_ten_zuiden_van_baarle_nassauDe Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) is altijd op zoek naar zaken die beter kunnen. Het Bels Lijntje is zeer belangrijk voor Baarle. De aanleg van het fietspad over het oude spoortracé was een heel succesvol besluit: het heeft een fraaie en druk gebruikte fietsverbinding opgeleverd. En het kan nog beter.

Fietsers voorrang
Waarom niet de voorrangsregeling gewijzigd? Fietsers op het lijntje krijgen dan voorrang op het autoverkeer. Vooral op de kruisende zandwegen rijdt de fietser vaak zonder te kijken door, maar het kan zomaar mis gaan. In bebouwde kom zijn de kruisingen niet altijd even overzichtelijk. Door de voorrangsregeling te wijzigen ten gunste van het fietsverkeer, wordt de ‘rode loper’ nog beter voor de toeristische fietser uitgelegd: naar ons enclavedorp. En de scholieren, het woon-werkverkeer

en wie er verder over heen rijdt, profiteren er ook van.

Historisch accent
In de bebouwde kom zou je op het wegdek symbolisch rails en bielzen kunnen schilderen. Zo wordt meteen duidelijk dat hier ooit een spoor liep. Nu weten veel bezoekers van Baarle echt niet waar ‘Bels Lijntje’ voor staat! Op simpele wijze kun je Baarle’s geschiedenis voor het voetlicht brengen. En het geeft automobilisten nog een extra waarschuwing dat de fietsers hier voorrang hebben.

Kansen voor de spoorzone in het centrum
In Baarle-Centrum is de vroegere spoorzone niet altijd even aantrekkelijk ingevuld. Het gebied snijdt het dorp nog steeds rigoureus in tweeën. Op de Loswal en langs de St. Janstraat loopt het fietspad wat weggemoffeld achter hagen, alsof het er niet mag liggen. Dat kan beter. Ook in het centrum mag het Bels Lijntje prominent aanwezig zijn. En samen met Hertog willen we nadenken hoe we van de spoorzone rond de Loswal en St. Janstraat een stedenbouwkundig geheel met het dorp kunnen maken. Zeker niet met woningbouw, maar juist met bij het centrum passende bedrijvigheid. Het biedt een uitgelezen kans het centrum levendiger te maken, als een extra toeristische troef.

Ecologische corridor
In het buitengebied kan het Bels Lijntje nog verder worden ontwikkeld als belangrijke ecologische verbindingszone; niet alleen als in noord-zuidrichting maar ook door aansluiting te maken met oost-west verbindingen zoals bij het Beekdal Merkske.

Toeristische troef
Kortom, de VPB vindt dat het Bels Lijntje met enkele ingrepen nog fors aan kwaliteit kan winnen als recreatieve verbinding van en naar Baarle-Nassau en Hertog. Tegelijkertijd kan het een motor zijn voor economische ontwikkelingen in de spoorzone binnen de bebouwde kom. Deze zone kan uitgroeien tot het visitekaartje van het dorp. Het kan morgen al beter! Aan de VPB zal het niet liggen.