Archives

Draadloos snel internet in ons buitengebied?

Inleiding: Deze week meldde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) dat er extra mogelijkheden komen om snel en draadloos internet in

0 Comment

Verkiezingskrant0 Comment

Antwoord Werkgroep Europese Gemeente

In uw open brief aan de inwoners van Baarle benadrukt u een niet-partijgebonden burgerbeweging te zijn, die zich inzet voor

0 Comment

Raad 2 oktober – samenwerking AC en GR

De gevraagde beslissing in het raadsvoorstel is om de uitgangspunten in het “statement samenwerking Alphen-Chaam / Baarle-Nassau / Gilze-Rijen” te

0 Comment

visie perspectiefnota

Nieuwe zorgtaken maken samenwerking noodzakelijk Vanaf 2015 gaat de gemeente fungeren als loket voor de gehele overheid. De gemeente krijgt

0 Comment

Motie 26 juni 2013: samenwerken

De raad van de gemeente Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 26 juni 2013 draagt het college op om zo spoedig

0 Comment

Gemeenteraad Nassau kiest juist niet voor herindeling!

Het artikel van Keerpunt ’98 in Ons Weekblad van 9 juli 2013 wekt de indruk alsof de andere politieke partijen

0 Comment

VPB wil realiteit onder ogen zien

Bestuurlijke samenwerking is hard nodig Terwijl de andere Nederlandse buurgemeenten hun onderlinge samenwerking in rap tempo intensiveren, dreigt Baarle-Nassau in

0 Comment

Bestuurskracht

Naar aanleiding van de rapportage over West-Brabant in het kader van het project “Krachtig bestuur in Brabant” stelt het college

0 Comment