Algemene beschouwing begroting 2020, eerste termijn. “NIET ALLES KAN”

Posted by Beheerder |06 nov 19 |

Algemene beschouwing begroting 2020, eerste termijn. “NIET ALLES KAN”

NIET ALLES KAN!

Gezond wonen, recreatie, economische groei, échte natuur én de landbouw laten groeien … De VPB roept al jaren dat er keuzes gemaakt moeten worden! De stikstof- en klimaatcrises tonen aan dat #NIETALLESKAN.
Meer inwoners in de bijstand, meer eenzaamheid, omvallende zorginstellingen, meer verwarde mensen, zorg voor kwetsbare inwoners onder druk … Het Baarlese college kondigt zónder instemming van de raad beleidsveranderingen aan over de jeugdzorg. Beter? Wie weet! De raad is er niet in gekend. #NIETALLESKAN

Begin dit jaar zaaide het college paniek over financiële tekorten. Nu presenteert het een meerjarenbegroting waarin tonnen gereserveerd zijn in een ”stelpost indexeringen” voor schimmige doelen…zo kan iedereen een meerjarentekort creëren. € 150.000,- werd door het “afvalputje” gespoeld, maar een alternatief afvalsysteem mét draagvlak? Burgers wachten nog steeds op de uitnodiging. #NIETALLESKAN

De coalitie zou het oude CCB verbouwen, maar er komt toch een nieuw gebouw. En het oude pand? “Mogelijk behoudenswaardig”. Opeens stelt Hertog de kostenverdeelsleutel van het CCB ter discussie. De zoveelste barst in het luchtkasteel van één Europese gemeente. Hertog betaalt niet mee aan het Masterplan Centrum, terwijl Nassau € 350.000,- ophoest voor de oostelijke parkeerplaats waarvan de noodzaak twijfelachtig is. De Europese verloving BGTS is een verstandshuwelijk dat drijft op de loze belofte dat het ooit goed komt. Is de coalitie daarom van fel anti-ABG verworden tot jaknikkers? Zien ze eindelijk dat hun heilige zelfstandigheid alleen kans heeft als we inzetten op een succesvolle ABG? #NIETALLESKAN

Het Mobiliteitsplan is binnenskamers bekokstoofd, of gedicteerd door Hertog, zonder echte participatie van burgers. Veiligheidsmaatregelen zoals drempels, zebrapaden of 30 km/h in alle woonwijken ontbreken. #NIETALLESKAN

Kortom, er ligt een begroting 2020 met wéér veel vage ambities en vergezichten. Twee jaar geleden beloofden de coalitiepartijen de kiezers ook al veel…te veel, want… #NIETALLESKAN

Janneke van de Laak