Afvaldrama dreigt voor veel inwoners Nassau

Posted by Beheerder |29 okt 21 |

Afvaldrama dreigt voor veel inwoners Nassau

De gemeente gaat volgend jaar op een nieuwe manier afval inzamelen. De VPB is het er totaal niet mee eens. Ten eerste omdat de inwoners van Baarle-Nassau nauwelijks betrokken zijn geweest bij het besluit, terwijl burgerparticipatie de grote belofte was van Baarle! en Keerpunt ’98. Ten tweede omdat we met IOK de doelstelling vanuit het Rijk (30 kg restafval per inwoner in 2025) niet gaan halen. Maar ons belangrijkste bezwaar is dat veel inwoners aanzienlijk meer gaan betalen dan de gemeente voorspiegelt.

Via de afvalstoffenheffing betaalt u als inwoner voor de afvalinzameling. Het college van Baarle! en Keerpunt’98 weigert al jaren om inzicht te geven in de kosten voor onze inwoners. Recent met de aangekondigde overgang van afvalinzameling naar IOK gebeurde dit weer. De gemeente hoor je alleen over een stijging voor meerpersoonshuishoudens van slechts 2%. Wij vroegen om kostenplaatjes voor verschillende soorten huishoudens. U raadt het al, ze werden niet geleverd. Andere partijen stonden erbij en keken ernaar.

Eenpersoonshuishoudens zijn de klos!
In de begroting die nu ter besluitvorming voorligt, wordt de oneerlijke lastenverdeling en dus misleidende communicatie tussen de regels door duidelijk! Wat blijkt: eenpersoonshuishoudens krijgen relatief de grootste kostenstijging voor hun kiezen!Baarle-Nassau heeft bijna 1.000 huishoudens die uit 1 persoon bestaan en zij gaan door de overgang naar IOK 30% meer betalen! Kortom, voor ons een asociale maatregel die vooral over de ruggen van alleenstaande ouderen en kwetsbare mensen gaat.

Een addertje onder het gras voor meerpersoonshuishoudens
Huishoudens die uit meerdere personen bestaan, gaan volgens de gemeente slechts 2% meer betalen onder IOK regime. Wat de gemeente er niet bij vertelt, is dat er voor deze beperkte kostenstijging op gerekend is dat er 40% minder restafval weggegooid wordt. Gezinnen moeten dus véél beter hun afval gaan scheiden. Doen ze dat niet, dan zal een 3-persoonsgezin straks gemiddeld 20% meer gaan betalen! Nieuwe uitgangspunten over afvalscheiding hanteren mag, maar dan moet de gemeente dit wel eerlijk communiceren. Vanaf 1 januari dus niet alleen nieuwe containers; u zult uw restafval ook véél beter moeten gaan scheiden.

Hetzelfde als Hertog, maar toch duurder
Daarnaast is het opmerkelijk dat we vanaf 1 januari hetzelfde systeem en voor restafval hetzelfde tarief per kilo als Hertog hanteren, maar niet op dezelfde lasten als Hertog uitkomen! De vaste kosten liggen in Hertog met zo’n € 140 per jaar aanzienlijk onder de voorgerekende € 203 voor huishoudens van Nassau! Er moet koste wat kost een samenwerking met Hertog worden opgetuigd. Of de burgers van Nassau het nou willen en kunnen betalen of niet.

Alleen de VPB signaleerde het probleem
Het is onbehoorlijk bestuur wanneer het college de financiële gevolgen van een beleidswijziging niet voorlegt aan de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad. Het lijken onderhand wel Haagse toestanden. De VPB is de enige fractie die de lastenverzwaringen heeft opgemerkt in de begroting, verstopt in een tabelletje op de pagina lokale heffingen. Veel te laat heeft het college daarna extra onderbouwing van het voorstel toegezegd. Onderdeel daarvan is een scenario waarin de kostenstijging eerlijker verdeeld wordt. De VPB vindt dat deze niet simpelweg bij de eenpersoonshuishoudens mag worden neergelegd. Wij vinden dat iedereen die zijn afval goed scheidt erop moet vooruitgaan, of je nou een eenpersoons- of meerpersoonshuishouden bent mag niet uitmaken. Eerlijk betekent voor de VPB ook: het hele verhaal vertellen. Wat dat betreft kunt u op ons rekenen!

Vooruitstrevende Partij Baarle
Sociaal, eerlijk en duurzaam!