Activiteiten VPB 2019-2020

Posted by Beheerder |23 mrt 21 |

Activiteitenverslag VPB 2019

De VPB heeft in 2019 een mooi politiek jaar gehad. Naast de commissievergaderingen en raadsvergaderingen is de partij actief in de gemeente om haar inwoners te ontmoeten en standpunten met elkaar te delen. In dit verslag geven we een terugblik op de activiteiten in 2019.

Januari – Maart

We sloten aan bij de bewonersavond over duurzaamheid en riepen alle burgers van Baarle Nassau en Ulicoten op om ook aan te sluiten.
Samen met vele andere burgers aanwezig bij de dorpsgesprekken om met elkaar ideeën en visie over onze gemeente uit te wisselen.

Op initiatief van de VPB wapperde de regenboogvlag ook in Baarle Nassau om op deze symbolische manier uit te dragen dat alle burgers ongeacht geaardheid, geslacht, afkomst of geloof welkom zijn in onze
gemeente.

De maand werd afgesloten met een achterbandavond van de VPB waar wij met onze achterban de commissie en raadsvergadering voorbereidden.

De VPB acht het van belang om met burgers in contact te komen en initiatieven vanuit de gemeente te leren kennen.
Samen met andere partijen sloten we aan bij een informele
kennismaking met FRITS!

In maart namen we samen met andere dorpsgenoten deel aan de nationale boomplantdag.

We riepen op om te gaan stemmen voor de verkiezingen van de provinciale staten.

April – Juni

In april zagen we in de presentatie van de Regionale Energie Strategie (RES.) hoe groot de uitdagingen voor de toekomst zijn wanneer het gaat om ons milieu. Onze standpunten bleken wederom van groot belang te zijn.

In de regionale kranten hebben we ons vaak laten horen om al onze standpunten duidelijk naar voren te blijven brengen. Deze zijn ook altijd terug te vinden op https://www.vp?baarle.nl/berichten/

Juli – September

Na het zomerreces werd het weer tijd voor commissievergaderingen,
achterbanoverleg en raadsvergaderingen. Ook weer tijd om ons
actief te laten zien en te horen wat burgers belangrijk vinden. Onze
fractievoorzitter ging daarbij onder andere op werkbezoek bij de
brandweer.

Uiteraard gingen we in op de uitnodiging voor de opening van de
Randweg in Baarle?Nassau! We hopen dat daarmee het centrum van
onze gemeente weer opgeknapt kan worden tot een aantrekkelijk
verblijfsgebied voor inwoners en toeristen.

We sloten aan bij de informerende vergadering van het GOB waarin
het mobiliteitsplan werd besproken. Hierbij hadden we onder andere
veel vragen over het proces van de inspraak en invloed van ons inwoners, groepen van straat/wijk bewoners en ondernemers.

Oktober – December

In oktober vroegen ook wij aandacht voor het gegeven dat de gemeente geen ‘verboden toegang borden’ voor vrachtverkeer wilde plaatsen.

We sloten in deze periode aan bij StOB over het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Met de 3 gemeenteraden gingen we “on tour” door onze mooie gemeenten. Goed om met elkaar in verbinding te komen en ideeën uit te wisselen over de toekomst.

Het jaar werd afgesloten met een gezamenlijk diner. Naast politieke verbondenheid is persoonlijke verbondenheid van belang bij de VPB.

Activiteitenverslag VPB 2020

De VPB vindt het belangrijk om in contact te zijn en blijven met haar achterban. Jaarlijks worden er een aantal activiteiten georganiseerd om -naast de algemene ledenvergaderingen en achterbanbijeenkomsten – op een informele manier elkaar te ontmoeten.

2020 was een bijzonder jaar. Vanaf het moment dat het Corona virus om zich heen greep konden we vele activiteiten niet op een normale manier uitvoeren. Ook voor de VPB heeft dit geleidt tot digitaal overleggen en overige activiteiten op een andere manier doen.

Januari – Maart

In de eerste periode van het jaar konden we elkaar nog ontmoeten bij de nieuwsjaarreceptie op het gemeentehuis.

Ook in het cultuur centrum waren we uitgenodigd om samen het nieuwe jaar in te luiden. In dit aankomende jaar een belangrijk jaar voor de toekomst van het cultuurcentrum!

We sloten nog samen met u aan bij de dorpsgesprekken in Castelre.

Met de achterban hebben we de eerste voorbereiding op de nieuwe politieke termijn voorbereid.

April – Juni

Vanaf april heeft de VPB de achterbanvergaderingen weer online doorgezet. Op deze manier hadden we toch de mogelijkheid om met onze leden en andere burgers in contact te blijven.

We hebben ons kritisch uitgelaten over de situatie in Baarle Nassau en Baarle Hertog over de maatregelen rondom de Corona – crisis. Zo vonden wij het het geen goede beslissing om de milieu straat gesloten te houden terwijl dat in de rest van Nederland niet het geval was. Dit zou naar onze mening leiden tot meer zwerfafval.

De afvalgekte in onze gemeente heeft in het hele jaar onze
aandacht gekregen.

Augustus – December

Om onze achterban en geïnteresseerden te bereiken hebben we in dit jaar veel gebruik gemaakt van de media. Op https://www.vp?baarle.nl/berichten/ hebben wij hier het overzicht van bijgehouden.

Onze fractievoorzitter is te horen geweest in een interview bij omroep Baarle.