Prettig en betaalbaar wonen in Baarle

Posted by Beheerder |03 mrt 22 |

Prettig en betaalbaar wonen in Baarle

Een woning is een recht. Een villa natuurlijk niet. Gelukkig hoeven de meeste mensen geen kast van een huis; ze willen gewoon een fijne woning die aansluit bij hun behoeftes.  Sommige mensen vinden huren prettig, andere willen kopen. Het probleem is dat ook in Baarle-Nassau er een schreeuwend tekort aan woningen is. Sinds de oorlog is het niet zo moeilijk geweest om aan een betaalbare woning te komen. Vooral starters op de woningmarkt voelen de pijn, maar ook mensen die willen doorgroeien van huur- naar koop, de doorstromers van rijtjeswoning naar twee-onder-een-kap en door naar vrijstaand. Maar ook senioren die kleiner willen gaan wonen, zitten vast.  Als we deze cirkel willen doorbreken en zorgen dat Baarle-Nassau een vitaal en leefbaar dorp blijft, moet we ongeveer 300 extra woningen gaan bouwen. Maar dan wel de juiste woningen en snel.

In tegenstelling tot het gestelde in de wekelijkse goednieuwsboodschap van Bertje & Sooi, heeft het college van Baarle! en Keerpunt ‘98 de afgelopen raadsperiode niets gedaan aan de problemen op de woningmarkt. Er zijn geen nieuwe gronden verworven. Er is slecht gestart met het vooronderzoek van Loverenbeemd fase 2. De woningen die gebouwd zijn op het limfa-terrein zijn nog het resultaat van het vorige college. Wat dit college wel heeft gedaan is veel appartementen laten bouwen, tegen bestemmingsplannen in, door commerciële ontwikkelaars die er genoeg aan verdienden. Een deel daarvan is meteen bij beleggers terecht gekomen die er geld mee verdienen door te verhuren. Dit college en vooral Baarle! gelooft in de markt, maar de markt denkt alleen aan geld verdienen. Niet aan het oplossen van de maatschappelijke woningbouwproblemen. Daarvoor is een gemeentebestuur nodig dat regie gaat voeren in het belang van alle inwoners.

Het vrije marktdenken heeft voorrang gekregen. Dat zien we helaas ook in het nieuwe plan “De lanen van Baerle”. Weer vooral duurdere woningen waar meer aan verdiend kan worden. Slechts een handvol starters- en seniorenwoningen waar 100 mensen voor op de lijst staan. En slechts een schamele 7 huurwoningen. Niet in balans met de wachtlijst en te weinig voor doelgroepen die hard op zoek zijn en waarvoor we onze verantwoordelijkheid horen te nemen. Onbegrijpelijk.

We zien nu bij alle Baarlese politieke partijen aandacht voor woningbouw, ook bij de partijen die de markt vooral zijn werk hebben laten doen. 4 jaar lang zijn oproepen en zelfs moties genegeerd maar nu zien we dit wel in hun verkiezingsprogramma. Als deze partijen het voor het zeggen hebben, valt te verwachten dat de onbalans zal blijven bestaan, want ze worden nu wel gedwongen door de maatschappelijke druk, maar het gaat niet van harte.

De VPB denkt wel in concrete oplossingen en een gemeente die de regie weer pakt. Een herziene woonvisie met daarbij een actief grondbeleid, een gevarieerd woningbouwprogramma met focus op duurzame woningen en het tegengaan van speculatie. We bouwen die huizen waar onze inwoners behoefte aan hebben, niet voor ontwikkelaars die er veel mee kunnen verdienen. Om speculatie tegen te gaan stelt de gemeente een zelfbewoningsplicht in en een opkoopbescherming voor woningen tot de NHG-grens.

Wij zetten in op meer woningen in het betaalbare segment, sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen. De gemeente moet zelf actief grond verwerven voor woningbouw in en aan de rand van de kernen van de dorpen en meer invloed  uitoefenen op planning, voortgang en het type woningen dat wordt gebouwd. De gemeente realiseert eigen projecten en zorgt voor meer invloed op projecten van ontwikkelaars. Loverenbeemd fase 2 wordt een gevarieerde wijk. Er wordt voortvarend doorgepakt op de bouw van woonzorglocatie Janshove. De gemeente maakt actief ruimte voor (innovatieve) betaalbare zelfbouwlocaties en projecten, bijvoorbeeld voor ouderen of mensen met een hulpvraag die zich verenigen (“knarrenhofjes”), woningsplitsingen of inwoners die een gezamenlijke bouwopgave willen realiseren (CPO). En waar mogelijk ook voor tijdelijke of alternatieve projecten, bijvoorbeeld Tiny Houses.

We maken afspraken met woningbouwcorporaties zodat ze meer betaalbare, duurzame sociale huurwoningen realiseren, die bovendien levensloopbestendig zijn en kijken met sociale partners naar tijdelijke (extra!) oplossingen voor specifieke doelgroepen zoals statushouders, jongeren, senioren, uitstroom beschermd wonen, arbeidsmigranten, woonwagenstandplaatsen, etc.

Bouwt u ook mee aan een woonbaar Baarle-Nassau?
Stem dan 14, 15 of 16 maart op de VPB!