Lijstduwers vanuit het hart

Posted by Beheerder |03 feb 22 |

Lijstduwers vanuit het hart

In de aanloop naar de verkiezingen gaat er altijd veel aandacht naar de lijsttrekker en de nieuwe namen op de kieslijst. Terecht, want verjonging en vernieuwing is van levensbelang voor een politieke partij als de onze. Tegelijkertijd blijven veel oudgedienden de partij trouw en geven ze ons een duwtje in de rug, onderaan op onze lijst. Waarom doen ze dat? Wat vinden ze belangrijk? Wat spreekt hen na al die jaren nog steeds aan in de VPB en motiveert hen om lijstduwer te zijn?

André Moors, beter bekend als Dré, is geboren en getogen in Baarle-Nassau. Inmiddels 76 jaar oud geniet hij van een welverdiend pensioen. Dré zet zich al jarenlang in voor verschillende verenigingen. Hij heeft er bestuursfuncties vervuld en is nog steeds vrijwilliger voor de Heemkundekring en de Seniorenvereniging. Dré is een typische VPB-er; zo iemand die zich bekommert om het welzijn van álle dorpelingen. “Ik sta achter de kernwaarden van de VPB. We moeten blijven werken aan een sociale gemeente waar iedereen kan en mag meedoen.”

Van 1974 tot 1998 was Dré politiek actief namens de VPB. Als raadslid en later als wethouder. “Ik kwam op voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Dat vond ik heel bijzonder om te mogen doen.” Volgens Dré moet politiek transparant zijn. “Gewoon zeggen waar het op staat, zo heb ik het zelf ook altijd gedaan.” Hij zag de partij in zijn tijd groeien tot vier zetels in de gemeenteraad en hoopt dat dat weer gaat gebeuren. “Baarle kan de energie en ideeën van jonge mensen heel goed gebruiken! Ons huidige raadslid Janneke heeft het uitstekend gedaan in de gemeenteraad. Ik zou het geweldig vinden als dat beloond zou worden in de verkiezingsuitslag!”

Ook Antoon van Tuijl is een bekend gezicht in ons dorp. Op twaalfjarige leeftijd kwam Antoon in Baarle wonen en hoewel hij wel eens ‘import’ werd genoemd, voelt hij zich al héél lang een echte Baarlenaar. Veertig jaar lang stond hij voor de klas en in zijn vrije tijd zette hij zich in voor het dorp. Dat doet hij als vanzelfsprekend nog steeds. “Wie zich Baarlenaar voelt, dient naar mijn idee ook een bijdrage te leveren aan het algemene belang van ons dorp. Dat heb ik naar beste vermogen gedaan.”

Antoon van Tuijl

Antoon verrichtte hand- en spandiensten aan de parochie en was medeoprichter van de ABC-Milieugroep. “We wekten soms ergernis op, maar hebben ook bewustwording op gang gebracht. Natuur en milieu staan nog altijd hoog in mijn vaandel, net als bij de VPB.” Daarnaast zet Antoon zich ook al 30 jaar met de Heemkundekring in voor het behoud van de lokale cultuur. Politiek was hij lang actief bij de ABGB en later de VPB, onder andere in bestuursfuncties. De speerpunten waar Antoon zich toen hard voor maakte, sluiten aan bij de VPB standpunten van vandaag. “Het programma van de VPB past nog steeds het best bij mijn denkwereld en mijn wensen, vandaar dat ik van onderop de lijst probeer op te stuwen.”

Als lijstduwers van de VPB onderstrepen Dré en Antoon de koersvaste boodschap van de VPB. Vóór een eerlijker Baarle waar het prettig wonen is voor álle inwoners. Vóór een gemeente die écht luistert en alle belangen zorgvuldig en transparant weegt. Daarom stemmen Dré en Antoon op 16 maart VPB. U ook?