Voor toegankelijke zorg

Posted by Ad Severijns |27 feb 18 |

Voor toegankelijke zorg

Ik werk bij een organisatie die zich inzet voor jeugdzorg en vrouwenhulpverlening. In de afgelopen 10 jaar heb ik gezien hoe belangrijk het is dat vooral kwetsbare burgers de weg weten te vinden naar hulp. Helaas is dat niet altijd even gemakkelijk.

 
Judith Martens

In 2015 is de zorgsector flink veranderd en voor veel burgers een waar doolhof geworden. Overheid en samenleving verwachten dat burgers met zorg en welzijn gerelateerde problemen meer zelf oplossen. Als dat niet lukt, is de gemeente verantwoordelijk om goede zorg te faciliteren. Hoewel deze gedachtegang gezond én hoogstnodig is omdat ons sociaal zekerheidsstelsel overuren draaide, heeft dit ook schaduwkanten waar een gemeente alert op moet zijn.  

De meest kwetsbare burgers weten niet altijd de weg naar het toegangsloket te vinden en kunnen vaak niet aangeven wat ze nodig hebben. Bovendien moet elke gemeente ervoor waken dat haar “Team van de toegang” niet alleen maar uit generalisten bestaat, omdat dan cruciale signalen over afhankelijkheidsrelaties, huiselijk en eer gerelateerd geweld, en kindermishandeling misschien niet herkend worden.

Ik maak in mijn werk ook mee dat ambtenaren ingewikkelde zaken, zoals scheidingen, soms niet zien als reden om specialistische hulpverlening in te roepen, terwijl zo kan worden voorkomen dat kinderen opgroeien met een rugzak vol trauma. Preventie en vroegtijdig intensieve zorg inzetten om erger te voorkomen is het devies.  

De VPB wil de zorg toegankelijker maken en de voorwaarden creëren waardoor elke burger die dat nodig heeft, optimaal ondersteund wordt. Hierbij moeten alle spelers ingezet worden: scholen, verenigingen, het eigen netwerk, specialistische zorgaanbieders enzovoort. De gemeente speelt hierin een cruciale rol.  

In de afgelopen raadsperiode heeft onze partij o.l.v. de verantwoordelijk VPB-wethouder significante vooruitgang voor elkaar gekregen op het vlak van zorg en welzijn, voor alle inwoners. Ik hoop dat we dat werk de komende vier jaar kunnen voortzetten. Want toegankelijke zorg is niet alleen goed voor de burgers die dat nodig hebben, maar voor onze hele gemeenschap. 

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle een plaats blijft waar het goed wonen is en kinderen fijn op kunnen groeien? Stem dan VPB, want samen zijn we sterk!

Judith Martens