Voor meer natuur

Posted by Ad Severijns |02 mrt 18 |

Voor meer natuur

Voor meer natuur

In Baarle Nassau wonen, betekent wonen in een prachtige natuurlijke omgeving. Helaas realiseren we ons dat niet vaak genoeg. Als je dingen namelijk dagelijks ziet, ga je dat als normaal of vanzelfsprekend beschouwen. Ik kan mij echter nog heel goed herinneren, toen ik tien jaar geleden vanuit de Randstad naar Castelre verhuisde, hoe mooi ik dit landschap vond. De rit van Loveren naar Castelre was prachtig en ik was op slag verliefd op deze omgeving.

Jako Papac

Hoe langer ik nu in Castelre woon, hoe meer ik mij realiseer dat deze prachtige omgeving geen vanzelfsprekendheid is. De natuur is kwetsbaar en afhankelijk van de keuzes die wij als mensen maken. We kunnen ervoor kiezen om onze schouders op te halen en er niet naar om te kijken, of we kunnen ervoor kiezen om de natuur een handje te helpen. Ik kies zelf voor dat laatste, dat is ook de reden waarom ik mij inzet binnen de VPB en ook verkiesbaar ben.

Bij de VPB zijn wij namelijk voorstander van een ecologisch verantwoord beheer van wegbermen en sloten, zodat bijen, insecten, vlinders en akker- en weidevogels in onze gemeente beter gedijen. Wij willen ook meer duurzaam akkerbeheer, bijvoorbeeld door het aanleggen van ecologische akkerranden zodat de natuurlijke biodiversiteit nieuwe kansen krijgt, of door het natuurlijk laten begrazen van landbouwgrond. Wij pleiten voor het voortzetten en verder uitbreiden van de huidige initiatieven waarin geïnteresseerde burgers, maatschappelijke groeperingen en ambtenaren gezamenlijk plannen ontwikkelen ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit en ter bevordering van de biodiversiteit.

De VPB vindt ook dat we moeten leren van de ervaringen elders in onze provincie als het gaat om de intensieve veehouderij, megastallen, mestfabrieken en de gevolgen ervan. In het beeld dat de VPB voor ogen heeft als het gaat om een duurzame en aantrekkelijke toekomst van ons buitengebied, is er voor dit soort zaken geen plaats. De VPB ondersteunt daarom de transitie van intensieve veehouderij naar een duurzame veehouderij.

Bent u ook voor meer natuur, stem dan 21 maart op de VPB!
Jako Papac

facebook.com/vpb.baarle