Voor een sociaal beleid

Posted by Beheerder |02 feb 10 |

VPB zorgt voor Wmo-ers………

De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) hoopt zich ook de komende raadsperiode weer te kunnen inzetten voor de leefbaarheid in de dorpskernen. Een belangrijk thema hierbij is het invulling geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met deze wet verplicht het Rijk de gemeenten onder meer om zorg te dragen voor beleid ter ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

In de afgelopen raadsperiode heeft wethouder Jan Vermeer de Wmo-doelstellingen van de gemeenteraad vertaald in concreet beleid ter ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in Baarle-Nassau. Onder zijn leiding heeft de gemeente een Nota Vrijwilligersbeleid opgesteld die hij maandag 1 februari in het Cultureel Centrum heeft gepresenteerd. Veel vrijwilligers zijn ingegaan op zijn uitnodiging de presentatie van de Nota Vrijwilligersbeleid bij te wonen. De belangstelling voor het onderwerp is zelfs zo groot dat er op 8 februari een tweede informatie avond zal worden georganiseerd.

Voor wethouder Jan Vermeer en de VPB is burgerparticipatie belangrijk. Daarom is eerst onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van alle vrijwilligers-organisaties in Baarle-Nassau. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in de Nota Vrijwilligersbeleid.

Uit het onderzoek dat onder de vrijwilligersorganisaties is verricht kwam naar voren dat de inwoners van de gemeente Baarle-Nassau met elkaar een hechte gemeenschap vormen. Naar schatting zo’n 2100 inwoners zijn op enige wijze actief als vrijwilliger. Al deze vrijwilligers wil de VPB ook de komende raadsperiode graag ondersteunen met een gemeentelijk vrijwilligersbeleid dat is afgestemd op hun behoeften.

De VPB is verheugd dat er nu een Infopunt komt waar vrijwilligersorganisaties en individuele burgers terecht kunnen voor ondersteuning en hulp bij alle vragen en problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Ook mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen en mensen die behoefte hebben aan ondersteuning en mantelzorg kunnen met hun vragen terecht bij het Infopunt. Zowel in het gemeentehuis van Baarle als in het dienstencentrum van Ulicoten wordt een Infopunt ingericht. Informatie over het Infopunt wordt niet alleen verspreid via een folder, maar ook via Ons Weekblad en de gemeentelijke website.

De gemeente heeft bovendien voor de inwoners een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Met de presentatie van de Nota Vrijwilligersbeleid rondt onze wethouder een periode af waarin sociaal beleid de boventoon heeft gevoerd en waarbij veel programmapunten van de coalitie en dus ook van VPB zijn gerealiseerd. We denken dan daarbij met name aan onderwerpen als Dienstencentrum Ulicoten; atletiekaccommodatie; all-weather Smashcourt tennisbanen van TC Baarle en SVU; Brede school “Uilenpoort”;