Verkiezingen en coalitievorming

Posted by Beheerder |20 mrt 10 |

Afgelopen week zijn er diverse besprekingen geweest tussen de Baarlese politieke partijen over mogelijke coalitievorming.
Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen, heeft ook de VPB gekozen voor een coalitie zonder het CDA.
Het idee daarvoor kwam niet geheel uit de lucht vallen, al tijdens de avond van de verkiezingen werd die mogelijkheid genoemd.
Toch was het geen gemakkelijk besluit. We hebben de afgelopen periode immers goed samengewerkt met het CDA en we hebben mede daardoor voor de “sociale sector”, de zaken waar Jan Vermeer als wethouder verantwoordelijk was, veel bereikt. Daarom hebben we ook geen inbreng geleverd voor de artikelen die de afgelopen week in dagblad “De Stem” verschenen zijn.
Bij onze keuze hebben een aantal overwegingen meegespeeld. Een belangrijke overweging was hoe wij mee zouden kunnen werken aan een goed bestuur van de gemeente, en daarbij een “eigen gezicht” zouden houden. Ook de negatieve berichtgeving rondom bestemmingsplan buitengebied en handhavingszaken in onze gemeente heeft ons doen meewerken om Baarle-Nassau eens een heel ander bestuur te geven.

Bij vergelijking van ons programma met de programma’s van de andere partijen bleek – zoals verwacht- dat er veel zaken zijn waar alle partijen nagenoeg gelijk over denken. Maar er zijn ook verschilpunten tussen de partijen. In elke coalitie moeten alle partijen daarom wat water bij de wijn doen. Komende maandag is er een eerste bespreking met de nieuwe coalitiepartijen over een coalitieprogramma en over de portefeuilleverdeling tussen de wethouders. Wij zullen bij deze bespreking uiteraard ons programma en de uitgangspunten van onze partij maximaal inbrengen.