PvdA, SP, GL, D66 en PvdD komen naar Alphen, Baarle en Chaam!

Posted by Beheerder |04 feb 11 |

Provinciale verkiezingen komen er weer aan: op 2 maart stemmen!

Op donderdagavond 17 februari, aanvang 20 uur in het CCB-Plusetage, organiseert de VPB een verkiezingsdebat waarbij een ieder welkom is. Als sprekers zijn uitgenodigd lijsttrekkers en kandidaten van de progressieve partijen bij de provinciale verkiezingen. Met thema’s als ‘toekomst van ons buitengebied’ en ‘bestuurskracht van kleine gemeenten’.

Waarom stemmen?
Zoals vorige week in OW al vermeld: het gaat allereerst om de verkiezing van ons provinciebestuur in Den Bosch. En dat is heel belangrijk, ook voor de toekomst van onze regio en onze gemeente. Daarnaast wordt op basis van de uitkomst van deze provinciale verkiezingen ook de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer bepaald. Gezien de ingrijpende plannen van ons kabinet is dit een spannend politiek moment.

Wat doet de VPB eraan?
De VPB wil graag alle inwoners van Baarle motiveren om te gaan stemmen. Nu meer dan ooit. En wat de VPB betreft stemt u progressief! Daarom hebben wij de lijsttrekkers en kandidaten van 5 progressieve provinciale partijen uitgenodigd om hier in Baarle met u kennis te maken en aan u te vertellen wat zij in hun verkiezingsprogramma hebben staan en wat zij u persoonlijk te bieden hebben als volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten.

Het programma
Op donderdagavond 17 februari beginnen we het debat met de 5 sprekers om 20 uur. Locatie is de societeit Plusetage, gevestigd op de bovenste etage (er is een lift!) van het Cultureel Centrum aan de Pastoor de Katerstraat in Baarle. Van 20 tot 21 uur debatteren we over het thema ‘De toekomst van ons buitengebied’. Vertrekpunt is hier het Verkiezingsmanifest ‘Het Brabantse buitengebied in een metropolitane omgeving’, opgesteld door de Brabantse Milieufederatie in nauwe samenwerking met Brabants Landschap, Waterschapsbond, ZLTO, ANWB e.a. U kunt deze brochure vinden op onze website www.vp-baarle.nl
Van 21-22 uur debatteren we over het thema ‘de toekomst van onze gemeente’ waar we stilstaan bij de vraag of onze gemeente met haar beperkt aantal inwoners en beperkt ambtelijk aparaat voldoende bestuurskracht heeft om ook in de toekomst haar burgers optimaal te kunnen bedienen; immers steeds meer taken komen op haar bordje met steeds minder middelen. Vertrekpunt: het artikel ‘Bestuurskracht zit in de burger, niet in de herindeling’ van prof. Herweijer. Ook dit artikel kunt u vinden op onze website www.vp-baarle.nl
Vanaf 22 uur is er tijd voor cultuur en ontspanning: de lokale jazzband treedt dan voor ons op!
(uiteraard is de toegang gratis en is na de koffie ook de eerste consumptie voor onze rekening)

Wie komen er spreken
Namens de PvdA komt Henk leenders (56), Hij woont in Breda en is ondernemer en directeur van AreaConsult bv, gevestigd te Breda. Hij was in de periode tussen 2006 en 2010 lid van de gemeenteraad in Breda en had daar de portefeuilles economie, werkgelegenheid en inkomensondersteuning. Ook was hij in 2010 voorzitter van de programmacommissie die verantwoordelijk was voor het verkiezingsprogramma van de PvdA voor Provinciale Staten 2011. Hij staat op plaats 5 van de kieslijst van de PvdA.

Namens Groen Links komt Johan Martens, de huidige fractievoorzitter van GL in Provinciale Staten. Samen met zijn gezin woont hij in het buitengebied van Biezenmortel, aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Daar runt hij samen met zijn vrouw de Hemelrijksche Hoeve, een biologische boerderij gecombineerd met ouderenzorg en natuurbeheer. Hierdoor is deze boerderij optimaal aangepast aan de omgeving en biedt weer toekomst voor een volgende generatie. Dat is iets wat Johan ook in zijn werk als statenlid nastreeft, een Brabant waar weer een balans is tussen mens en omgeving. Een duurzaam Brabant dat klaar is voor de toekomst.
Ook namens Groen Links maakt Sonja Borsboom, onze dorpsgenoot, haar debuut in de provinciale verkiezingen! Zij is accountant geweest en werkt nu parttime als financieel manager bij een tweetal bedrijven. Daarnaast studeert zij milieuwetenschappen en is actief in de milieubeweging. Ook is zij mede-initiatiefnemer en woordvoerder van het burgerinitiatief ‘Megastallen-Nee’. Vanuit haar ervaringen met het burgerinitiatief heeft zij recent besloten om zich voor Groen Links kandidaat te stellen voor de Statenverkiezingen. Naast de megastallen-actie wil zij zich als Statenlid op een structurele wijze inzetten voor de zaken die zij zo belangrijk vind: een gezond milieu en een zuivere, mooie leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Een rendabele, biologische en diervriendelijke landbouw en natuurlijk het behoud, bescherming en verbetering van bodem-, water-, en luchtkwaliteit en natuur. Het buitengebied en het landschap bewaken voor verdere industrialisering, verrommeling en verstening. Want zoveel ruimte hebben we niet in Brabant, wat we nog hebben moeten we koesteren!

Tineke Klitsie is kandidaat Statenlid voor D66, plaats 3. Zij is bioloog van opleiding, Universiteit Leiden. Haar loopbaan heeft zich tot nu toe afgespeeld in het ambtelijke domein: Ministerie van Landbouw(landbouw, milieu, voeding) 4 jaar Provincie Noord-Brabant (water, landelijk gebied, ruimtelijke ontwikeling)
Diverse gemeenten (milieu, stadsontwikkeling, beheer) Momenteel is zij Directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in Helmond. Sinds 2 jaar ondersteunt Tineke de Statenfractie van D66 bij haar werk. Ze woont in Tilburg, in de Reeshof en heeft een gezin met twee kinderen. Tineke wil vanuit haar kennis en ervaring bijdragen aan een mooier Brabant.

Namens de SP komt Veerle Slegers, fractievoorzitter van de SP in de Tilburgse gemeenteraad en lid van Provinciale Staten. Daar is zij woordvoerdster natuur, platteland en recreatie. Al sinds het begin van deze Statenperiode houd Veerle zich bezig met de Reconstructie van het Brabantse platteland, en dan vooral met het mobiliseren van alle Brabanders die door hun gemeente of door het provinciebestuur buiten de Reconstructieplannen zijn gehouden zodat de industrialisering van de veebedrijven vrij spel had. Naast de politiek werkt zij als zelfstandig adviseur voor bedrijven en organisaties die zaken doen met Brazilië. Veerle is getrouwd en heeft een zoon en dochter.

De nieuwe lijsttrekker van de Partij voor de Dieren is Marco van der Wel uit Rijsbergen.
Marco is zeer gemotiveerd om zitting te nemen als Statenlid: “In Noord-Brabant vindt achter de groene façade helaas veel dierenleed plaats en de biodiversiteit loopt ook steeds verder terug. Om een stevige groene stem te laten horen is het belangrijk dat de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten vertegenwoordigd is.”
Marco van der Wel (1972) heeft de afgelopen jaren als fractiemedewerker al een belangrijke bijdrage geleverd aan de Brabantse Statenfractie. Als fractiemedewerker heeft hij gewerkt aan de dossiers van ESSENT, Aviolanda, de Agenda van Brabant en het Masterplan Energie. De door Van der Wel geschreven notitie: ‘Brabant, waar duurzaam echt duurzaam is’ is door de provincie goed ontvangen en veel aanbevelingen zijn door de provincie overgenomen.
Van der Wel vindt dat het geld van de verkoop van ESSENT van de Brabanders is, ook de toekomstige Brabanders. Daarom wil de Brabantse Statenfractie van de Partij voor de Dieren dat de provincie alleen toekomstgericht investeert: in de groene snelweg (EHS), grondgebonden en biologische landbouw, duurzame energie uit zon en wind en dierenopvang. Verder moet er een eind komen aan de jacht en een stop op het aantal snelwegen.