Perspectiefnota 2018

Posted by Beheerder |16 jul 17 |

De VPB is er voor:

Dienstverlening aan alle inwoners
We verbeteren de dienstverlening verder en gebruiken hierbij moderne communicatiemiddelen. We maken het gemakkelijk voor de burgers. Hiervoor investeert onze ambtelijke organisatie in noodzakelijke modernisering van computersystemen en programmatuur.

Leven in Baarle
VPB is voor een samenleving waar alle inwoners betrokken zijn bij hun leefomgeving. Daarom willen wij in gesprek met buurten en wijkraden en zijn wij voor het beschikbaar stellen van buurtbudgetten. We willen verfraaiing van de openbare ruimte door plaatsen van kunstwerken doorzetten.
Bij ver(nieuw)bouw van het Cultureel Centrum zijn voor ons goede, multifunctionele gebruiksmogelijkheden voor de verenigingen en voor activiteiten die er plaatsvinden leidend.
Nieuwbouw Janshove en de Croon komt eindelijk in zicht. Als er een nieuw gebouw komt voor CCB dan bekijken we deze zaken graag samen.
Wij willen een Sportaccommodatiebeleid waarbij de gemeente de regie neemt, met multifunctioneel gebruik van velden en gebouwen. 

Sociaal Baarle
VPB vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We ondersteunen initiatieven zoals geclusterd wonen en willen verborgen armoede bestrijden.

Baarles leefomgeving
VPB is voor landschapsverbetering en nieuwe natuur- en verbindingszones. We realiseren dit met subsidie uit het groen ontwikkelfonds Brabant.
Er zijn wensen opgenomen voor ecologisch bermbeheer en voor uitbreiding van onderhoud en renovaties van plantsoenen. Daar zijn wij voor, maar gelet op de kosten moeten we wat meer tijd nemen om plantsoenen te renoveren.
Door schaalvergroting in de landbouw komen er veel gebouwen leeg in het buitengebied. Wij ondersteunen initiatieven voor plattelandsontwikkeling in samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen.

Baarle Duurzaam
In een “circulaire economie” wordt alles hergebruikt. Baarle doet mee aan “Van afval naar Grondstof” (VANG) en zet in op verminderen van restafval door beter scheiden. Het nieuwe systeem van afvalinzameling dient dat doel en biedt meer gemak aan mensen die goed scheiden. Goede voorlichting en overleg met inwoners over de locatie van de inzamelpunten is essentieel.

Wonen in Baarle
Een nieuwe woonvisie is hard nodig, gelukkig kan Maaijkant 2e fase nu van start!
VPB is voor een actief grondbeleid.  

Verkeer en vervoer
De aanpassingen aan wegen na aanleg van de randweg moeten passen binnen de visie, masterplan en verkeerscirculatieplan. Prioriteit!
We trekken Loverenbeemd door als verbinding tussen Hoogbraak en Loveren.

Baarle Financieel
Baarle is een financieel gezonde gemeente. Maar de laatste jaren hebben we tekorten op de reguliere exploitatie waar de sociale sector voor opdraait. Dat willen wij niet en dus moeten we voorzichtig zijn met investeringen en is 3% belastingverhoging nodig.

Vind jij het ook belangrijk, dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen te laten opgroeien? Doe mee met de VPB, want samen zijn we sterk!