Grondprijzen voor woningbouw

Posted by Beheerder |19 dec 05 |

Grondprijzen voor woningbouw

Het college (CDA en Keerpunt 98) verkoopt alleen bouwgrond aan inwoners om er zelf een huis op te bouwen in de categorie dure vrije sector.
Bij alle andere goedkopere categorieën wordt de bouwgrond bebouwd en worden de woningen te koop aangeboden b.v. starterswoningen en 2 onder 1 kapwoningen.
Bij de verkoop van deze woningen wordt niet gekeken naar de kosten van bouwgrond, architect, bouwvergunning, aannemer etc, maar voor hoeveel deze woningen verkocht kunnen worden: de marktwaarde.
Dit is een politieke keuze van het college.
Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden zoals de bouwgrond verkopen aan de toekomstige bewoners die vervolgens zelf de bouw van de woningen regelen.
Op deze manier zouden de woningen die nu in de Hoogbraak gebouwd worden
± € 25.000 goedkoper zijn voor de toekomstige bewoners, dit is het verschil tussen de totale bouwkosten en de verkoopprijs op basis van de marktwaarde.
Deze winst die de gemeente nu op deze woningen maakt, er wordt gesproken over € 25.000 per woning, wordt volgens de portefeuillehouder Wethouder van Tilburg toegevoegd aan het budget van het centrumplan.
Kopers van grond voor dure vrije sector woningen betalen voor de bouwgrond de relatief lage grondprijs die de gemeenteraad vaststelt en bouwen zelf hun huis. Een extra bijdrage aan het centrumplan is er van deze categorie dan ook niet.

In de raadsvergadering van 15 december 2005 zijn de grondprijzen voor het jaar 2006 vastgesteld.
Het college stelde voor om de prijzen met 5% te verhogen.
De coalitie van CDA en Keerpunt 98 wilde geen verhoging van de grondprijzen.
Wij, de Vooruitstrevende Partij Baarle, vinden dit volksverlakkerij. Verhoging van de grondprijzen heeft immers alleen gevolgen voor de dure vrije sector, want in de andere categorieën is het een verschuiving tussen grondprijs en winst. In de gemeenteraad doet de coalitie alsof ze voor goedkope woningbouw zijn door het systeem van gedifferentieerde grondprijzen, maar via het college wordt de woningbouw zo geregeld, dat er een flinke winst van de zogenaamde goedkope categorieën naar de gemeentekas vloeit.
Een systeem van gedifferentieerde grondprijzen heeft tot doel om de categorieën zoals sociale huurwoningen en starterswoningen betaalbaar te houden. In Baarle-Nassau betalen de starters per vierkante meter veel meer, grondprijs en winst, dan kopers van een “duur” vrije sector perceel.

Jan Vermeer
Vooruitstrevende Partij Baarle