verkiezingsavond op 17 februari

Posted by Beheerder |30 jan 11 |

De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB), opgericht als politieke partij in 1977 en momenteel met 2 raadsleden en 1 wethouder vertegenwoordigd in de lokale politiek, wil graag haar steentje bijdragen aan de provinciale verkiezingen die dit keer meer dan ooit zo belangrijk zijn voor onze toekomst op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

Daarom organiseert de VPB een verkiezingsavond op 17 februari rondom een aantal actuele thema’s die zowel in het provinciehuis als bij ons in de regio de gemoederen sterk bezig houden.

Onze achterban voelt zich sterk verbonden met (de standpunten van) PvdA, SP, GL, D66 en PvdD. Wij hebben dan ook deze 5 partijen, d.w.z. hun lijsttrekker dan wel een lijstkandidaat met de nodige affiniteit met onderstaande thema’s, uitgenodigd om naar ons toe te komen en hier bij ons met elkaar in debat te gaan.

Voor dit debat hebben wij 4 themavelden benoemd. Deze worden beschreven met de volgende trefwoorden en zullen uiteraard verder uitgewerkt worden in stellingen waarover gedebatteerd kan worden:
1. verduurzaming intensieve veehouderij / megastallen nee / dier- en volksgezondheid / (bodem)biodiversiteit / leefbaar buitengebied / landschap & natuur / bezuinigingen EHS / landschapsversterking / verbetering waterkwaliteit
2. toekomst van kleine gemeentes: regionale samenwerking of fuseren / contrast met Breburg / bouwstop / krimp & vergrijzing / enclavesituatie / relatie met Vlaanderen
3. effect van bezuinigingen op sociale stelsel / jeugdzorg / onderwijs / zorgtaken en -lasten voor kleine gemeentes
4. werken met een gebiedspaspoort / eigen identiteit en kwaliteit / goede duurzame ruimtelijke ordening / zuinig omgaan met ruimte / toekomst voor recreatie en toerisme / dorpsvisie.

De avond zal plaatsvinden in de lokale sociĆ«teit PlusEtage en wordt muzikaal omlijst door de lokale band “Ut Unum Sint” . Wij bezuinigen niet op cultuur!
Het debat begint om 20 uur.