Speech van Dick Stekelenburg bij zijn afscheid uit de raad op 8 februari 2017

Posted by Beheerder |12 feb 17 |

Mevrouw de voorzitter, geachte collega-raadsleden, geachte aanwezigen,

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om nog 1 keer als raadslid het woord te mogen voeren tijdens deze raadsperiode. Het is dan heel verleidelijk om ook nog maar eens 1x flink van wal te steken en mijn politieke idealen en standpunten krachtig naar voren te brengen. Idealen waar ik graag aan vasthoud.
Maar wees gerust, dat ga ik niet doen. U kent ze namelijk al en ik zou in herhaling vallen. 

Dick Stekelenburg (426x640) Dick Stekelenburg

En dat brengt mij gelijk op een belangrijk punt. Ik heb de afgelopen drie jaren in deze raadszaal en ook in de artikelen in de krant mijn punten reeds gemaakt. Minder vee, minder mest, gezonde lucht, aandacht voor volksgezondheid en dierenwelzijn, ruimte voor de natuur, streng handhaven op milieudelicten, maar ook het oppakken van de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd zoals de klimaat- en energiecrisis en het vluchtelingenprobleem. Baarle is dan wel een enclavegemeente, maar geen eiland waar we een hek omheen zetten en waarbinnen we ons gang kunnen gaan, ver weg van Den Bosch, Den Haag en Brussel.
Maar zoals gezegd, u kent mijn politieke statements allemaal al. 

En daarom is het nu een mooi moment om ruimte te maken voor de nieuwe lichting van de VPB. Jazeker, Jan Boot is de nieuwe lichting die voortkomt uit de vorige politieke introductiecursus, destijds opgezet door burgemeester Braam en Herman.
Dat Jan Boot mij tijdens deze periode op enig moment zou opvolgen, was bij aanvang al wel afgesproken. Maar dat we dat nu kunnen combineren met de introductie van een gloednieuw enthousiast VPB-lid, die vers uit de recente politieke introductiecursus rolt, ja, dat is een hele mooie verrassing.

 klein Jan Boot

De VPB heet Janneke van de Laak van harte welkom en kunnen haar door dit stuivertje wisselen het ideale vervolg aanbieden op de cursus, namelijk als burgerlid namens de VPB meedoen in de raadscommissies. Wat is mooier dan aldus kennis te maken met de Baarlese politiek en aldus rustig en weloverwogen je afweging te maken of en hoe je je wilt voorbereiden op de volgende gemeenteraadsverkiezingen die over een jaartje alweer zullen plaatsvinden.

 Janneke van de Laak Janneke van de Laak

Hoe nu verder. De VPB bestaat dit jaar 40 jaar en kan als partij terugkijken op een succesvol politiek leven. Vooruitstrevend en progressief. Sociaal, vitaal en groen. Ik mag van deze mooie club sinds 2010 voorzitter zijn en hoop dat ook nog enige tijd voort te zetten want er komt een bijzonder spannende periode aan. Ik zal u verklappen, ik kan niet wachten totdat eerst de landelijke en dan straks de gemeentelijke verkiezingen gaan plaatsvinden. Ik ben heel benieuwd en zie kansen voor grote veranderingen, zowel landelijk als in Baarle. 

De grote verandering in Baarle is wat mij betreft gelegen in het besef dat, na de grote transities in deze raadsperiode op het gebied van bestuurlijke organisatie en de zorgsector, het nu toch echt de hoogste tijd is voor de omslag in ons denken en handelen aangaande ons leefmilieu. Voor onszelf nu en straks voor de volgende generaties. Het kan zo niet doorgaan, het moet anders. Het roer moet om. En dan doel ik niet op de inrichting van de milieuwerf en het opruimen van zwerfvuil. Nee, ik heb het over de grote maatschappelijke opgaven waar Baarle niet om heen kan, sterker nog: waar Baarle proactief in moet zijn en haar steentjes aan moet bijdragen. De transitie naar een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde veehouderij is daar een belangrijk voorbeeld van. 

Deze omslag in ons denken wordt wat mij betreft het grote thema hier in Baarle bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop en verwacht dat de VPB daar het voortouw in zal nemen en ik hoop met de invulling van mijn raadslidmaatschap gedurende de afgelopen drie jaren daaraan alvast mijn steentje te hebben bijgedragen. 

Ik dank u voor de samenwerking en het ga u allen goed.

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen te laten opgroeien? Doe dan mee met de VPB, want samen zijn we sterk!
Voor meer informatie: volg ons op www.FaceBook.com/ vpb.baarle