Meer bureaucratie, minder zorg

Posted by Beheerder |19 nov 20 |

Zorg voor ouderen en jeugd is tegenwoordig een taak van de gemeenten. Landelijk zien we dat veel gemeenten financieel in de problemen komen. Dat Baarle-Nassau dezelfde problemen ervaart is echter niet zo vanzelfsprekend. Toen dit college aantrad was de klanttevredenheid van zorgbehoevende inwoners namelijk hoog en financieel kwamen we prima uit. Dit college heeft zich klaarblijkelijk totaal laten overrompelen door de toenemende vraag naar onder andere huishoudelijke verzorging en jeugdzorg. Nu denkt u vast dat als de zorgvraag toeneemt, dit college druk bezig is hier invulling aan te geven. Dat zijn ze ook, maar niet op de manier die u waarschijnlijk verwacht. Het college van Baarle! en Keerpunt ’98 is namelijk van mening dat de huidige financiële situatie zo zorgwekkend is, dat er maatregelen genomen moeten worden aan de voorkant van de zorg. Met andere woorden: ze gaan meer ambtenaren inzetten om vooraf te toetsen of er wel echt zorg nodig is en welke zorg dat dan zou moeten zijn. Dat klinkt alsof de kosten alleen maar zullen toenemen, maar dan wil dit college u geruststellen. Dit optuigen van méér bureaucratie gaan we terugverdienen door zorgaanvragen vaker af te wijzen of goedkopere alternatieven aan te bieden en daardoor dus minder dure zorg te verlenen. Hoewel het college uiteráárd belooft dat de kwaliteit voorop staat, vindt de VPB dit een onbegrijpelijke redenatie. Als iemand in Baarle-Nassau zorg nodig heeft, dan heeft diegene zorg nodig! Dat verandert niet door er meer ambtenaren op af te sturen of de aanvraag strenger te beoordelen. Het enige wat daardoor verandert, is dat er nog minder geld overblijft voor wie het bedoeld is. Voor de burgers die het nodig hebben!

Als u zich afvraagt hoe dit college de positieve financiële situatie in zo’n korte tijd uit de hand heeft laten lopen en of dit misschien komt doordat men juist steeds meer bureaucratie optuigt, moeten wij u teleurstellen: dat gaan we namelijk niet te weten komen! De fractie van de VPB heeft tijdens de laatste raadsvergadering een motie ingediend om de oorzaak te onderzoeken. Per slot van rekening hoort dat bij de controlerende taak van een gemeenteraad. Maar wat schetst onze verbazing, het college van Baarle! en Keerpunt ’98 geeft aan dat er geen geld is voor zo’n onderzoek. Al het geld is al opgegaan aan de eigen onderzoekjes en de talloze dure visies. Kortom, de motie van de VPB werd weggestemd door de fracties van Baarle! en Keerpunt ’98 omdat die blind varen op de mooie woorden van de wethouder. Hun boodschap aan u: gaat u maar rustig slapen. De VPB zou daar aan toe willen voegen: en hoop stilletjes dat u geen zorg nodig zult hebben!