Lijst 4 Kandidaat 5
Emile Voetseven voorstellen
Emile woont samen met zijn vriendin Inge en dochtertje Fransje in Ulicoten.
Heeft van 1998 tot 2002 in de gemeenteraad van Baarle-Nassau gezeten en heeft de politiek dus al van dichtbij meegemaakt.

opnieuw in de politiek
Na 4 jaar is toch de prikkel naar boven gekomen om via de Vooruitstrevende Partij Baarle weer iets aan politiek te gaan doen, en iets voor de mensen van de gemeente Baarle< waaronder ook die van Castelre en Ulicoten>te gaan betekenen.

waarom de V.P.B.
Omdat dit voor hem een sociale partij is die voor de burgers opkomt, en ook recht door zee is, met mensen op de lijst die al heel veel voor de bevolking gedaan en betekend hebben.
Ook wil hij weer een aanspreekpunt zijn voor de mensen uit zijn dorp.

Woningen voor ouderen en jeugd
Als geen ander weet hij dat er voor de jeugdige en voor de ouderen betaalbare woningen moeten komen ,waar de gemeente verantwoordelijk voor is.
Jongeren moeten kunnen blijven wonen waar zij opgegroeid zijn, dan blijft ook het dorp leven..
Ouderen moeten kleiner kunnen gaan wonen op een locatie waar zij de laatste levensjaren
nog genieten van de rust van een dorp,
En dat kan alle twee gerealiseerd worden op het plan Maaikant, want daar was het tenslotte voor bedoeld. .
Ook de zorg als zij die nodig hebben moeten zij zelf in kunnen kopen en niet opgelegd
krijgen door een projectontwikkelaar.
Daar is de nieuwe wet AWBZ speciaal voor gemaakt dat een ieder zijn of haar zorg zelf kan regelen.

de kleinste uit de gemeenschap
Speelvoorzieningen voor onze kleinste moeten behouden blijven daar is al zo weinig voor,
en dat moet dus niet verkwanseld worden.
Verders vindt hij dat de veiligheid van onze kleinste op straat van het allergrootste belang.
In de buurten maar ook voor de kinderen die op school zitten in de grote stad, dus zorg voor veilige fietspaden niet alleen voor het toerisme.


sociaal werk
Verders wil hij dat de opbouw en sociale werk niet verloren gaat voor de mensen uit Baarle.
Een directeur voor het SOB moet niet over de rug van mensen gaan die geholpen willen worden door iemand die ze kunnen vertrouwen.
Waar moeten ze anders heen als ze problemen hebben met de gemeentes, toch niet naar het loket van de tegenstander.


tot slot
Dit zijn voor hem een paar punten uit het VPB programma waar hij in ieder geval mee aan de slag gaat maar ook de andere punten zal hij zeker niet verwaarlozen.
En hopelijk met goede resultaten maar dat zal mede aan de kiezers liggen die hij zeker niet teleur gaat stellen.