Iedereen in Baarle-Nassau moet goed kunnen leven en mee doen

Posted by Beheerder |12 jan 14 |

Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers belangrijk!

De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) zet zich de komende raadsperiode weer in voor de leefbaarheid in onze gemeente. Een belangrijk thema hierbij is invulling geven aan de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).De VPB zou het beleid, zoals het sinds de invoering in 2007 is opgezet onder verantwoording van onze wethouder Jan Vermeer, graag voortzetten en verder uitbouwen.

Jan Vermeer (426x640)
Jan Vermeer: voor een derde periode als wethouder. 

Nassau moet prettig kunnen leven en mee kunnen doen in de samenleving. De VPB wil uitgaan van de mogelijkheden, die mensen hebbenen willen ondersteuning bieden aan mensen, die dat nodig hebben. Het doel is dat iedereen zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen en functioneren. Daarom vindt de VPB de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers belangrijk, want zij nemen hun verantwoordelijkheid voor een zorgzame samenleving.

Preventie is belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. Samen met mantelzorgers, vrijwilligers, stichtingen, verenigingen, instanties, hulpverleners, belangenbehartigers en woningbouwstichtingen moet de gemeente zich ervoor inzetten, dat ouderen, hulpbehoevenden en mensen met een beperking kunnen blijven meedoen in onze gemeenschap.

De VPB vindt ook dat de gemeente moet zorgen voor mensen die zich (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen redden, geen dak boven hun hoofd hebben of dit laatste dreigen te verliezen. Daarom subsidieert de gemeente diverse instellingen in de regio, die maatschappelijke opvang en zorg bieden.

Kunnen mensen het niet langer zelf regelen met behulp van hun omgeving, dan vindt de VPB, dat een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een oplossing moet bieden. Bijvoorbeeld via de deeltaxi, een rolstoel, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing.

De VPB wil het Wmo-loket, waar deze Wmo-voorziening(en) aangevraagd kunnen worden, verder uitbouwen tot een breed informatiepunt voor maatschappelijke zaken. Het wordt een steeds belangrijke schakel in de zorg, waaruit voorzieningen en de informele zorg gecoördineerd en gecontroleerd worden.

Het WMO-loket krijgt ook een belangrijke coördinerende taak bij het in zetten van vrijwilligers op hun kwaliteit door de klus te zoeken, die bij de vrijwilliger past. Het WMO-loket zal verder het aanspreekpunt zijn voor de informele zorg, de vrijwilligers en de mantelzorgers, zodat deze waar nodig worden ondersteund en niet worden overvraagd.