Algemene beschouwing op de begroting 2022

Posted by Beheerder |03 nov 21 |

Financieel wankel of te rooskleurig?
Het college presenteert trots een begrotingsoverschot voor 2022. Ook vorig jaar voorspelde men meer inkomsten dan uitgaven voor 2021. Bij de 2e tussenrapportage onlangs bleek echter een tekort van € 370.000. Heeft dit college de kosten wel onder controle? De VPB vindt dat de raad eerder geïnformeerd had moeten worden! #transparantie

Excuustruus
Niet iedereen woont in een villa! Daarom vinden wij het kwalijk dat gemeentelijke zorgtaken telkens gepresenteerd worden als “kostenpost”. Bovendien, de inkomsten en uitgaven voor het sociaal domein zijn vrijwel in balans! Waar het tekort van bijna 4 ton dan vandaan komt, is zoeken naar een speld in een hooiberg. #transparantie

Burgerparticipatie
Burgers moeten wat de VPB betreft veel eerder en intensiever betrokken worden. Het college van Baarle! en Keerpunt’98 zegt dat ook, maar slaat toch regelmatig de plank mis. Wij willen dat de raad en inwoners vooraf kaders kunnen stellen en niet achteraf steeds de barricades op moeten.  #transparantie

Constructief met de ABG
Baarle! en Keerpunt ’98 hebben eindelijk ook het licht gezien: zonder ambtelijke samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze-Rijen is zelfstandigheid onmogelijk. De VPB vindt dat we nu moeten zorgen voor draagvlak onder burgers door ze te betrekken bij gezamenlijk beleid. #transparantie

Samenwerking voor de vorm?
Met de BGTS, enclaveraad en een commissie heeft de samenwerking met Hertog de gewenste nieuwe vorm gekregen. Maar zonder inhoud blijft het een lege huls. Wij willen dat de commissie openbaar wordt, dat er minder voorgekookt wordt en dat burgers kunnen inspreken. Geen achterkamerpolitiek meer, maar in gesprek met elkaar! #transparantie

De toekomst
Er ligt een positieve begroting die het nieuwe college dat aantreedt na de verkiezingen in maart 2022 kansen biedt. Helaas nog inclusief een waardeloos voorstel voor afvalinzameling. Als dat niet verandert, kunnen wij deze begroting niet steunen! #transparantie